AIDS- prednáška

Pravidelne každý rok  1. decembra si pripomíname „Svetový deň boja proti AIDS.“ Dňa 10. decembra 2015 sme si tento deň pripomenuli prednáškou pod názvom „AIDS“, kde si žiaci zopakovali, čo je to AIDS, aká je prevencia proti AIDS, ako sa vírus prenáša, ako sa vírus HIV neprenáša,… S danou problematikou oboznámila žiakov 4. TIS, 4. KCH, 4. S p. Búryová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo Žiaru nad Hronom.