Kategória Archív: Koordinátor prevencie

máj 10

Ako postupovať ďalej po skončení strednej školy ?

Na túto zdanlivo jednoduchú otázku existuje mnoho odpovedí. S týmito odpoveďami prišiel 9. 5. 2019 našich žiakov končiacich ročníkov oboznámiť pán PhDr. Peter Csóri, Phd. – kariérny poradca z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny z Banskej Štiavnice. Prednášky sa zúčastnili žiaci 5. TIS, 2. NS, 4. KCH, 3. MR a 3.PJ. Žiakov oboznámil o príčinách nezamestnanosti mladých ľudí, o možnostiach po …

Continue reading »

okt 16

Trestnoprávna zodpovednosť, druhy trestov

Dňa 11. októbra 2018 sa uskutočnila prednáška pre žiakov odborného učilišťa. Prednášku veľmi zaujímavou formou pripravila pani kpt. Silvia Filusová z OR PZ v Žiari nad Hronom. Žiaci sa mali možnosť dozvedieť o trestnoprávnej zodpovednosti, o rozdieloch medzi priestupkom a trestným činom, o priestupkoch proti verejnému poriadku, o priestupkoch proti majetku, o priestupkoch proti občianskemu spolunažívaniu. Pani kpt. Filusová rozobrala aj zákon …

Continue reading »

máj 22

Lieky a ich správne užívanie

Lieky a ich správne užívanie bola téma poslednej prednášky pre žiakov prvých a druhých ročníkov odborného učilišťa v tomto školskom roku. Žiaci sa dozvedeli, ako lieky správne užívať, delenie liekov, formy liekov, rozdelenie liekov podľa účinku, čo sú to anaboliká, ich pozitívny a negatívny vplyv na ľudský organizmus. Danú tému žiakom priblížila pani Malatincová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva …

Continue reading »

apr 20

Alkohol a jeho následky

V prípade, že človek prepadne alkoholu, dostáva sa vlastnou vinou bližšie a bližšie k hlbokej priepasti. Začínajú sa u neho prejavovať nielen zdravotné problémy /chorá pečeň, žalúdok, mozog, srdcovo-cievny systém/, ale aj problémy v rodine, v zamestnaní, spoločenské problémy. Je veľmi zarážajúce, že v súčasnej dobe začínajú s alkoholom už mladí ľudia. Tým nespôsobujú problémy len sebe, ale aj svojim rodičom. Alkohol je …

Continue reading »

nov 29

Prednáška na tému HIV/AIDS

28. november 2017 Žiaci 2.G, 1.NS, 4.TIS, 1.KCH a 3.KCH zaplnili triedu č.13, aby sa zúčastnili  prednášky spojenej s besedou na tému HIV/AIDS. Veľmi zaujímavo a pútavo ju pripravila pani Malatincová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo Žiaru nad Hronom. Ako všetci vieme, AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska (má stúpajúcu tendenciu) a každého jedného z nás. …

Continue reading »

máj 24

Drogy a drogová závislosť

V úvode je potrebné vysvetliť, čo je to droga. Je to psychotropná látka, ktorej používanie môže viesť k drogovej závislosti. Touto otázkou a odpoveďou začala svoju prednášku pani Malatincová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo Žiaru nad Hronom. Ďalej pokračovala s vysvetľovaním štádií závislostí, skupín drog, prečo ľudia užívajú drogy, drogy a mladí ľudia. Prednášky sa zúčastnili žiaci – 3. TIS, …

Continue reading »

mar 29

Alkoholizmus

Žiaci  1. KCH, 1. PJ, 1. MR sa dňa  21. marca 2017  zúčastnili prednášky pod názvom Alkoholizmus. S danou prednáškou prišla žiakov oboznámiť p. Miroslava Malatincová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo Žiaru nad Hronom. So žiakmi boli preberané témy: čo je alkoholizmus, alkoholová závislosť, vývojové fázy alkoholizmu, alkohol – deti a mládež, flash – zážitok, príčiny a dôsledky …

Continue reading »

dec 16

AIDS

Samotné ochorenie AIDS je konečným štádiom infekcie vírusom HIV. Postihnutý jedinec je ohrozený pomalým zlyhávaním a rozvratom imunitného systému. V súčasnej dobe stále neexituje účinná terapia infekcie vírusom HIV. Dostupná liečba infekciu iba spomalí, zníži množenie vírusu, no nedokáže ho úplne usmrtiť. Žiaľ, aj napriek skutočnosti, že prognóza ochorenia nie je priaznivá, ľudia túto nákazu stále podceňujú. …

Continue reading »

nov 09

Škodlivosť fajčenia

8. 11. 2016 Fajčenie stále zostáva na prvom mieste ako príčina smrti v celosvetovom meradle. Na Slovensku zomiera na choroby súvisiace s fajčením ročne asi 20-tisíc  osôb. Život fajčiarov sa skracuje celkove o 8 – 10 rokov /priemerne o 5 minút pri vyfajčení jednej cigarety/. Fajčenie sa stalo rizikovým činiteľom pri vzniku chorôb, akými sú zúženie ciev, vysoký krvný …

Continue reading »

jún 15

Netradičný hasičský poplach

Pokojné vyučovanie v triedach bolo náhle prerušené zvonením ohlasujúcim požiarne cvičenie. Dňa 7. júna /utorok / však nešlo len o obyčajné preskúšanie požiarnej mobilizácie. Žiaci našej školy / ako aj všetci zamestnanci / prišli do kontaktu s  členmi profesionálneho hasičského a záchranného zboru, ktorí im predviedli ukážky zo svojho povolania. Všetko sa začalo zhromaždením na školskom dvore. Každý …

Continue reading »

Older posts «