Anglický deň na našej škole

Nezabudli sme.

Európsky deň jazykov je síce 26. septembra, no my sme si v tento deň len rozdelili úlohy a začali pracovať. Z dňa sme si tak urobili mesiac, ktorý vyvrcholil vo štvrtok 25. októbra. Študenti 2.NS, 3.G, 5. TIS a SOŠ odbor kuchár usporiadali anglický deň na našej škole.

Vybrali si témy Moje rodné mesto a Mesto, kde študujem. Prezentácie, ktoré vytvorili, boli zamerané na rôzne oblasti: mýty a história mesta, kultúrne pamiatky, príroda, slávne osobnosti, športovci. Kuchársky odbor prezentoval typické banícke jedlá i s ochutnávkou.

Po teoretickej časti sme pokračovali v anglickom dni v Banskom múzeu v štôlni Andrej s výkladom v anglickom jazyku.

Študentom sa tento typ výuky veľmi páčil, aktívne pracovali s anglickým jazykom v reálnom využití.

MR