Burza informácií

 Dňa 24. októbra 2012 sme sa zúčastnili 14. ročníka prezentačnej výstavy učebných a študijných odborov stredných škôl pod názvom BURZA INFORMÁCIÍ v priestoroch Kongresového centra REDUTA v Lučenci.

Prostredníctvom výchovnej poradkyne sme sa snažili prezentovať našu školu a informovať výchovných poradcov, pedagógov a žiakov končiacich ročníkov základných škôl z Lučenca a blízkeho okolia o možnostiach ďalšieho štúdia na našich stredných školách.

Mgr. Eva Cinkaničová