Ďakujem, že som mohol pomôcť

Potešiť niekoho len svojou prítomnosťou je dnes dosť „tvrdý oriešok“.  Našim  žiakom sa  však  dňa 11. 12. 2013 podarilo „rozlúsknuť“  nielen tento, ale aj oveľa tvrdší, ktorým bolo zmazanie komunikačných bariér a rôznych predsudkov vo vzťahu k starším ľuďom.  Naši mladí „etici“ to dokázali vďaka  projektu, ktorý bol financovaný prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu.  O záujem o spoluprácu  medzi dôchodcami a žiakmi nebola núdza, pretože spoločná reč  sa pri zdobení vianočných medovníkov hľadala veľmi jednoducho.  A  presne to bolo cieľom nášho malého projektu: potešiť, povzbudiť a sám sa pritom zabávať.

                                                                             Realizačný tím malého projektu

                                                                             pod vedením M. Antalovej