Kategória Archív: Projekty

jan 06

Projekt Oveľa viac

Naša škola úspešne zrealizovala a realizuje množstvo rôznych projektov spolufinancovaných zo zdrojov EÚ či z Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis. Tento školský rok prebehol aj projekt pod názvom Oveľa viac, ktorý bol v grantovom programe Nadácie Tesco Vy rozhodujete, my pomáhame zaradený hodnotiacou komisiou medzi tri najlepšie v regióne. V druhom kole sme sa umiestnili na …

Continue reading »

okt 09

Nový školský rok sme začali s CNC strojom

V minulom školskom roku sa SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna v Kremnici prostredníctvom Združenia Nepočujem úspešne zapojila do grantovej výzvy Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis Hľadáme ďalší zmysel – pre Nepočujúcich 2018, ktorá je zameraná na zlepšenie života nepočujúcich pomocou informačno-komunikačných technológií (ďalej IKT). Nášmu projektu Naučme sa pracovať na CNC stroji pomocou nových …

Continue reading »

júl 02

Projekt

V súčasnej dobe je veľký dopyt po kvalifikovanej pracovnej sile, ktorá ovláda prácu na CNC stroji. Prostredníctvom Združenia Nepočujem pri SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátnej v Kremnici sme sa zapojili do grantovej výzvy Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis  Hľadáme ďalší zmysel – pre Nepočujúcich 2018, ktorá je zameraná na zlepšenie života nepočujúcich pomocou IKT. …

Continue reading »

jún 20

Prague Deaf Open 2018

Hala Děkanka 7. – 8. 6. 2018 Florbal hýbe športovým svetom, ako starému hokejistovi sa mi to hovorí ťažko, ale je to tak. Hokejbal je klasickému hokeju bližší, ale bolí a je náročný na výstroj. Tade cesta školských turnajov nevedie, takže florbal. Ponuka na medzinárodný turnaj z Prahy sa neodmieta, navyše v prijateľnom formáte (3 plus 1), ktorý …

Continue reading »

máj 22

Podporte náš projekt

Prosíme, podporte náš projekt Oveľa viac vhodením žetónika po nákupe v Tescu v Žiari nad Hronom do „nášho valca“. Ďakujeme.

mar 27

Sponzorský dar od SHP Harmanec

  V tomto školskom roku nás príjemne prekvapil SHP Harmanec, ktorý kladne reagoval na našu žiadosť o sponzorský dar. Poskytol nám množstvo toaletného papiera, papierových utierok a vreckoviek, čo nám pomôže zlepšiť hygienické podmienky našich žiakov v škole a v školskom internáte. Aj touto cestou im patrí veľká VĎAKA.

mar 08

Chránime prírodu – triedime odpad

            Na Slovensku sa ročne vyprodukuje viac ako 350 kg odpadu na obyvateľa. Negatívnym trendom nakladania s odpadmi je ich zneškodňovanie na skládkach. Slovensko ako členský štát EÚ musí prijať opatrenia na podporu recyklácie a zvýšiť množstvo triedeného odpadu z 27 kg / v roku 2013 / na úroveň 150-170 kg na obyvateľa do roku 2020.           Naša …

Continue reading »

nov 06

Rozvojový projekt grafické systémy v odbornom vzdelávaní

Trh práce si v dnešnej dobe vyžaduje odborníkov, ktorí ovládajú prácu s grafickými systémami.  Na základe týchto skutočností sme sa rozhodli zapojiť do Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2017. Ministerstvu školstva, vedy, výskumu  a športu SR  bolo predložených 59 projektov grafických systémov, z nich bolo vybraných 22. Jedným z nich bol …

Continue reading »

nov 13

19. ročník Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem

Každoročne sa v našom hlavnom meste koná podujatie pod názvom Medzinárodný veľtrh cvičných firiem.  19. ročníka sme sa po prvýkrát ako súťažiaci zúčastnili aj my, žiaci 5. TIS, s našou firmou Deafihla, s. r. o. Každý z nás priložil ruku k dielu a vznikol stánok, originálny katalóg, logo a letáky. Zdokonaliť našu firmu tak, aby sme ju mohli ísť prezentovať až …

Continue reading »

apr 12

20. veľtrh cvičných firiem alebo Nič nie je zadarmo

Nič nie je zadarmo, a preto, keď sme sa rozhodli zúčastniť na 20. veľtrhu cvičných firiem v Žiari nad Hronom, nasledovala dôkladná príprava. Nebola to jednorazová záležitosť. Niekoľko mesiacov sme sa snažili vytvoriť čo najzaujímavejšiu firmu, ktorá by sa odlišovala od tých, ktoré sú skoro stále o tom istom. Pani učiteľka Skaličanová prišla s nápadom poňať stánok a celú kolekciu …

Continue reading »

Older posts «