Deaflympionik – budúci olympionik?

Niekoľko týždňov prípravy na súťaž – študovanie materiálov. V piatok 9. 12. 2016 odchod do Bratislavy. Toto všetko predchádzalo súťaži, ktorá sa konala 10. decembra 2016 v Spojenej škole internátnej pre žiakov so SP na Hrdličkovej ulici v Bratislave. Usporiadateľom súťaže bol Deaflympijský výbor Slovenska.

Za našu školu sa jej zúčastnili dvaja sluchovo postihnutí žiaci /dvojčlenné družstvo/ – Dominika Paľová – 5. TIS a Ervín Puža – 4. S, tak ako to požadoval usporiadateľ. Súťažili štyri dvojčlenné družstvá /bolo pozvaných 10/, žiaľ neprišli. V prvom kole si  žiaci ťahali 12 otázok, na ktoré odpovedali. Do druhého kola, ktoré malo 7 otázok, postúpili už len 3 družstvá. Po druhom kole bola remíza medzi žiakmi našej školy a žiakmi Spojenej školy internátnej pre žiakov so SP z Bratislavy, a preto sa pristúpilo k rozstrelu, v ktorom naši žiaci po druhej otázke dosiahli viacej bodov. Môžeme povedať, že všetky otázky /bolo ich 21/ naši žiaci zodpovedali správne.

Výsledok súťaže? Naši žiaci obsadili krásne prvé miesto. Boli odmenení diplomami, pohárom, medailami a každý súťažiaci dostal aj poukážku v hodnote 50€ na nákup športových potrieb v obchode Sportisimo.sk. Aj takouto formou sa žiaci obohatili o množstvo poznatkov z histórie olympijských hier, histórie Svetových hier nepočujúcich a Deaflympiády a dopingu v športe.

Srdečne gratulujeme!

TA