Deň narcisov 13. 4. 2018

Každoročne v apríli organizuje Liga proti rakovine verejnú finančnú zbierku  – Deň narcisov. Aj tento rok sa naša škola SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Kremnica, konkrétne naša trieda 1. KCH, do zbierky zapojila.  Každý, kto si v tento deň pripol narcis na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Aj keď v tento deň pršalo, myslím si, že sa nám podarilo vyzbierať finančné prostriedky,  ktoré môžu pomôcť onkologickým pacientom a ich rodinám na Slovensku.

Jakub 1. KCH