Alkohol a jeho následky

V prípade, že človek prepadne alkoholu, dostáva sa vlastnou vinou bližšie a bližšie k hlbokej priepasti. Začínajú sa u neho prejavovať nielen zdravotné problémy /chorá pečeň, žalúdok, mozog, srdcovo-cievny systém/, ale aj problémy v rodine, v zamestnaní, spoločenské problémy. Je veľmi zarážajúce, že v súčasnej dobe začínajú s alkoholom už mladí ľudia. Tým nespôsobujú problémy len sebe, ale aj svojim rodičom. Alkohol je legálna droga, s ktorou sa, či už priamo alebo nepriamo, stretávame denne. Mali by sme si plne uvedomiť, že táto droga mení nielen vedomie, vnímanie, ale aj správanie človeka. S danou témou dňa 19. apríla 2018 oboznámila žiakov 4. TIS, 2. G, 1. NS, 4. S, 4. KCH a 1. KCH pani Malatincová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo Žiaru nad Hronom.

TA