Deň otvorených dverí

Škoda, že Deň otvorených dverí nebýva častejšie. Nemyslite si, že to chceme preto, aby sme sa neučili. Nie. Chceme to preto, lebo nás baví ukázať, čo všetko sa na našej škole robí a to nie len na samotných hodinách či počas odborného výcviku, ale aj v poobedňajších hodinách na internáte a počas krúžkovej činnosti.

Na úvod sme si pre našich potenciálnych spolužiakov pripravili dramatické scénky z histórie školy s odkazmi na školskú kroniku, nasledovala pantomíma a tanečné vystúpenie. Potom ich čakala prehliadka školy a jej areálu. Zaujímavou súčasťou obrazovej expozície boli panely s dobovými fotografiami tematicky viazanými s premenami školy a priľahlého areálu v priebehu viac ako polstoročia aj séria študentských umeleckých fotografií s prírodnými motívmi. Dvere v tento deň boli otvorené skutočne všade. Na triedach, kde si návštevníci mohli pozrieť ukážky hodín s využitím modernej didaktickej techniky, na stolárskej dielni, kde si mohli skúsiť  vlastnoručne zhotoviť  upomienkové predmety, na pracovisku odborného výcviku kuchárov, kde si mohli trochu pomaškrtiť. A, samozrejme, otvorené dvere boli aj na telocvični, posilňovni a na internáte.

Zdalo sa, že deviatakom sa na našej škole páčilo, a preto dúfame, že sa s viacerými stretneme v septembri ako s našimi novými spolužiakmi. Uvidíme.

neboli nájdené žiadne obrázky

Barbora Dunčeková