Deň otvorených dverí 2011

Deň otvorených dverí sa v tomto školskom roku naozaj vydaril. V škole to bolo ako v úli. Striedali sa skupinky záujemcov o štúdium v jednotlivých častiach školy a školského internátu. Návštevníkov bolo hojne:  ZŠ P. Križku – Kremnica,  ZŠ  Angyalova  -Kremnica, Spojená škola internátna Viliama Gaňu Kremnica, Špeciálna ZŠ Žiar nad Hronom.

Ďalej nás navštívili rodičia so svojimi deťmi, žiakmi 9. ročníkov zo ZŠ: ZŠI pre žiakov so sluchovým postihnutím Lučenec, Spojená škola internátna-  Hrdličkova Bratislava, ZŠI pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna – Drotárska Bratislava, ZŠ Benice – okr. Martin, špeciálna ZŠ Žiar nad Hronom. Všetky aktivity, ktoré si žiaci našej školy spolu so svojimi učiteľmi pripravili,  pútali pozornosť a priťahovali skupinky návštevníkov. Tešíme sa aj na budúci rok a dúfame, že niektorí návštevníci z tohto roku sa stanú na budúci rok našimi žiakmi a budú rovnako zanietene pripravovať DOD.

neboli nájdené žiadne obrázky