Deň otvorených dverí

Všetci ste srdečne vítaní, tešíme sa na Vás.

Program:

  • vyučovanie so zapájaním najnovších informačno-komunikačných technológií
  • prezentácia záujmovej činnosti žiakov
  • prezentácia prác žiakov na hodinách odborného výcviku spojená s ochutnávkou
  • možnosť vlastného zhotovenia drobných upomienkových predmetov z dreva
  • prehliadka areálu školy