Kategória Archív: 2019

dec 17

Vianočné trhy

V stredu 18. 12. 2019 od 13: 00 – 17:00 budeme radi, ak kúpou výrobkov našich žiakov, podporite Združenie Nepočujem. Ďakujeme

dec 06

DOD v novom a možno po novom

Každá škola chce byť v Deň otvorených dverí ako výstavná vitrínka, pri ktorej je radosť sa pristaviť. Je vlastne jedno, kto sa prizerá, každý môže byť príbuzný či známy potenciálneho budúceho žiaka. To je rutina, tak to má byť. My sme mali šťastie, že sa veci akosi prepojili a nakopili. V otvorených dverách sa míňali …

Continue reading »

dec 01

Vyvrcholenie kampane Červené stužky

Štvrtok 28. 11. 2019 Prednáškou na tému Duševné zdravie a závislosti, ktorú si pre nás pripravila p. Malatincová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom, vyvrcholil na našej škole 13. ročník kampane Červené stužky. Gymnazisti rozdali červené stužky všetkým žiakom a zamestnancom našej školy, aby sme si ich nosením všetci spoločne pripomenuli 1. december ako Svetový deň …

Continue reading »

nov 30

Deň otvorených dverí

Všetci ste srdečne vítaní, tešíme sa na Vás. Program: vyučovanie so zapájaním najnovších informačno-komunikačných technológií prezentácia záujmovej činnosti žiakov prezentácia prác žiakov na hodinách odborného výcviku spojená s ochutnávkou možnosť vlastného zhotovenia drobných upomienkových predmetov z dreva prehliadka areálu školy

nov 29

Florbalový turnaj

V stredu 27. 11. 2019 sa v telocvični ZŠ Angyalova v Kremnici možno začala písať nová kapitola regionálneho mládežníckeho športu, alebo aspoň florbalu, pretože účasť deviatich družstiev z piatich rôznych škôl, to je pekný základ. Oveľa lepšie je, že od florbalu sa neodťahujú ani dievčatá, dokonca ani učitelia. Žiaci našej školy vytvorili miešaný tím s deviatakmi zo ZŠ Angyalova, naplnili …

Continue reading »

nov 28

Stredoškolák 2019

Dňa 26. novembra 2019 v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom usporiadalo Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Žiari nad Hronom v spolupráci s Mestským kultúrnym centrom v Žiari nad Hronom 23. ročník prezentačnej výstavy stredných škôl pod názvom Stredoškolák – servis profesijných informácií pre voľbu povolania žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ a ŠZŠ, na ktorom sme sa tradične zúčastnili. Cieľom …

Continue reading »

nov 28

Práca hrou

Aj v tomto školskom roku sme ponúkli učiteľom a  žiakom z 1. ZŠ v Kremnici, aby si vyučovanie v predmetoch technika a pracovné vyučovanie vyskúšali u nás, v našich dielňach a s našimi žiakmi v odbore stolár – práca s drevom, kuchár – príprava jednoduchých pokrmov a krajčír – práca s textíliami. Prvé spoločné práce sa uskutočnili v priestoroch kuchárskej dielne. Žiakom 5. A. sa venovali …

Continue reading »

nov 21

Športom pre Červené stužky 2019

Ani 13. ročník kampane Červené stužky zameranej na podporu boja proti AIDS si naša škola nenechala ujsť. Jednou z aktivít, do ktorej sme sa v tomto ročníku prihlásili, bola súťaž Športom pre Červené stužky, preto sme 19. novembra zorganizovali turistický poldeň na trase Kalvária – Šturec. Báli sme sa, že počasie bude proti nášmu plánu, ale vyšlo …

Continue reading »

nov 19

Celoslovenská súťaž OU

Dňa 7. 11. 2019 sa žiačky 3. PJ Anna Mária Vajová a Radoslava Vlastimila Šarköziová pod vedením triednej učiteľky Bc. Marty Drozdovej zúčastnili Celoslovenskej súťaži zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore: 6491 G 01 Obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál na Odbornom učilišti Mila Urbana v Námestove. Dievčatá sa z 13 súťažných družstiev umiestnili na 3. …

Continue reading »

nov 15

Trh práce

V rámci karierového poradenstva sa dňa 14. novembra 2019 uskutočnila prednáška na tému Trh práce a jeho požiadavky. Medzi žiakov tried 1. KCH, 2.KCH, 3. KCH a 4. G prišiel pán Mgr. Peter Csóri, PhD. z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny z Banskej Štiavnice, ktorý im vysvetlil rozdiel medzi trhom a trhom práce, aké požiadavky musí trh práce spĺňať a obsahovať. Vysvetlil …

Continue reading »

Older posts «