Category: 2019

Vianočné trhy

V stredu 18. 12. 2019 od 13.00 – 17.00 budeme radi, ak kúpou výrobkov našich žiakov podporite Združenie Nepočujem. Ďakujeme

DOD v novom a možno po novom

Každá škola chce byť v Deň otvorených dverí ako výstavná vitrínka, pri ktorej je radosť sa pristaviť. Je vlastne jedno, kto sa prizerá, každý môže byť príbuzný či známy potenciálneho budúceho žiaka. To je rutina, tak to má byť.

My sme mali šťastie, že sa veci akosi prepojili a nakopili. V otvorených dverách sa míňali žiaci základných škôl, rodičia, bývalí žiaci aj hostia slávnostnej kolaudácie rekonštruovanej budovy našej školy. Na chodbách sa míňali nadšene posunkujúci bývalí absolventi (spoznávajúci svoje dorastenecké fotografie na tablách) s bývalými riaditeľmi, učiteľmi, vychovávateľmi či školníkmi pozvanými na slávnosť, so žiakmi účinkujúcimi v dramatickom programe, inými žiakmi nosiacimi farebné kuchárske dielka, s učiteľmi, ktorí jednotlivým skupinám návštevníkov ukazovali, čo za tými otvorenými dverami vlastne máme.

Ako dobré jedlo, vyskúšaš všetky prísady jednu za druhou… nič, ale poskladaj ich v správnom pomere do jedného celku! My sme to tento rok vyskladali celkom, pri všetkej skromnosti, celkom slušne.

OD

 

Vyvrcholenie kampane Červené stužky

Štvrtok 28. 11. 2019

Prednáškou na tému Duševné zdravie a závislosti, ktorú si pre nás pripravila p. Malatincová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom, vyvrcholil na našej škole 13. ročník kampane Červené stužky.

Gymnazisti rozdali červené stužky všetkým žiakom a zamestnancom našej školy, aby sme si ich nosením všetci spoločne pripomenuli 1. december ako Svetový deň boja proti chorobe AIDS.

OJ

Deň otvorených dverí

Všetci ste srdečne vítaní, tešíme sa na Vás.

Program:

  • vyučovanie so zapájaním najnovších informačno-komunikačných technológií
  • prezentácia záujmovej činnosti žiakov
  • prezentácia prác žiakov na hodinách odborného výcviku spojená s ochutnávkou
  • možnosť vlastného zhotovenia drobných upomienkových predmetov z dreva
  • prehliadka areálu školy

Florbalový turnaj

V stredu 27. 11. 2019 sa v telocvični ZŠ Angyalova v Kremnici možno začala písať nová kapitola regionálneho mládežníckeho športu, alebo aspoň florbalu, pretože účasť deviatich družstiev z piatich rôznych škôl, to je pekný základ. Oveľa lepšie je, že od florbalu sa neodťahujú ani dievčatá, dokonca ani učitelia.

Žiaci našej školy vytvorili miešaný tím s deviatakmi zo ZŠ Angyalova, naplnili olympijské idey (bojovali, ale nestačilo to na vavríny), všetko napravili naši učitelia, ktorí s učiteľským tímom (klobúk dole pred p. učiteľkou Šupkovou, ktorá do toho s chlapmi išla), ukázali mimoriadne motivovaným gymnazistom, že vek pri športe nie je rozhodujúci.

Krásna atmosféra s diváckou kulisou, miestami neskutočné tempo hry, certifikovaný rozhodca, emócie, dramatický vývoj tabuľky, výborné podujatie od začiatku až do konca.

OD

 

Stredoškolák 2019

Dňa 26. novembra 2019 v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom usporiadalo Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Žiari nad Hronom v spolupráci s Mestským kultúrnym centrom v Žiari nad Hronom 23. ročník prezentačnej výstavy stredných škôl pod názvom Stredoškolák – servis profesijných informácií pre voľbu povolania žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ a ŠZŠ, na ktorom sme sa tradične zúčastnili.

Cieľom organizátorov podujatia je poskytnúť aktuálne informácie o nových študijných a učebných odboroch a formách vzdelávania (napr. duálne vzdelávanie) nielen žiakom, rodičom a pedagógom, ale aj širokej verejnosti a pomôcť im zorientovať sa v spleti ponúkaných študijných a učebných odborov stredných škôl.

Práca hrou

Aj v tomto školskom roku sme ponúkli učiteľom a  žiakom z 1. ZŠ v Kremnici, aby si vyučovanie v predmetoch technika a pracovné vyučovanie vyskúšali u nás, v našich dielňach a s našimi žiakmi v odbore stolár – práca s drevom, kuchár – príprava jednoduchých pokrmov a krajčír – práca s textíliami.

Prvé spoločné práce sa uskutočnili v priestoroch kuchárskej dielne. Žiakom 5. A. sa venovali žiaci 3. KCH pod vedením p. Májika. Žiaci si vyskúšali  prácu s kysnutým cestom a vytvorili si jarné kvietky.

Spoločné praktické vyučovanie na našej škole sa uskutoční v niekoľkých etapách počas celého školského roka.

BA

 

Športom pre Červené stužky 2019

Ani 13. ročník kampane Červené stužky zameranej na podporu boja proti AIDS si naša škola nenechala ujsť. Jednou z aktivít, do ktorej sme sa v tomto ročníku prihlásili, bola súťaž Športom pre Červené stužky, preto sme 19. novembra zorganizovali turistický poldeň na trase Kalvária – Šturec. Báli sme sa, že počasie bude proti nášmu plánu, ale vyšlo nám, bolo príjemné jesenné počasie ako stvorené na prechádzku na zdravom vzduchu.

Celoslovenská súťaž OU

Dňa 7. 11. 2019 sa žiačky 3. PJ Anna Mária Vajová a Radoslava Vlastimila Šarköziová pod vedením triednej učiteľky Bc. Marty Drozdovej zúčastnili Celoslovenskej súťaži zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore: 6491 G 01 Obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál na Odbornom učilišti Mila Urbana v Námestove.

Dievčatá sa z 13 súťažných družstiev umiestnili na 3. mieste.

Súťaž prebiehala nasledovne:

  • v prvej časti absolvovali test zameraný na teoretické vedomosti
  • v druhej časti pripravovali pokrmy studenej kuchyne podľa zadania, preukázali svoje praktické zručnosti a kreatívne myslenie pri zhotovení chuťoviek, chlebíčkov a šalátu na zeleninovom hniezde.BA

Trh práce

V rámci karierového poradenstva sa dňa 14. novembra 2019 uskutočnila prednáška na tému Trh práce a jeho požiadavky. Medzi žiakov tried 1. KCH, 2.KCH, 3. KCH a 4. G prišiel pán Mgr. Peter Csóri, PhD. z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny z Banskej Štiavnice, ktorý im vysvetlil rozdiel medzi trhom a trhom práce, aké požiadavky musí trh práce spĺňať a obsahovať. Vysvetlil im rozdiel medzi otvoreným trhom práce a uzatvoreným /skrytým/ trhom práce. Pri kladení otázok žiaci živo reagovali.

TA

                                                                                                                             

   TA