Drogy a ich miesto v súčasnom svete

Drogy u nás nie sú žiadnou novinkou. Od začiatku 90. rokov zaznamenávame nebývalý rozmach organizovaného obchodu s pašovanými drogami, ktoré lákajú predovšetkým mládež. Z drogových závislostí sa na Slovensku vlani liečilo viac než 3000 ľudí. Tejto problematike je potrebné venovať neustálu pozornosť, najmä čo sa týka mladých ľudí. Preto dňa 22.1.2015 prišla medzi žiakov tretích ročníkov (3.KCH, 3.PJ, 3.MR, 3.S, 3.TIS) p. Búryová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo Žiaru nad Hronom, aby danú problematiku bližšie priblížila našim žiakom.