Dvere ostávajú otvorené alebo DOD na našej škole

3. december 2015 patril u nás Dňu otvorených dverí. Je to jedna z mála príležitostí, ako verejnosť presvedčiť, že naša škola je skutočne jedinečná v možnostiach tvorivého a zaujímavého prístupu k práci na bežných vyučovacích hodinách.

Tento rok sa niesol v súťažnom duchu. Návštevníci plnili rozmanité úlohy (aké sú u nás skutočne bežnou súčasťou vyučovania), za ich splnenie získali indície, na základe ktorých hádali známe príslovie, porekadlo či názov rozprávky. Kto vyskúšal, potvrdí, že nešlo o detskú zábavku. Za úspešné rozlúštenie dostali malú odmenu.

Na chodbách školy sa stretávali sluchovo postihnutí žiaci so žiakmi s vývinovými poruchami učenia a aj s tými, ktorí boli len zvedaví, ako to u nás vyzerá (možno niektorí ani neboli zvedaví, ale donútení, či ochotní uliať sa z nejakej hodiny). Mohli si prezrieť školu vybavenú modernými učebnými pomôckami a didaktickou technikou v rámci projektu Moderná SOŠ, nový oddychový kútik pre žiakov z prostriedkov projektu Počúvať srdcom v rámci programu Erasmus+.

Vyučujúci sa snažili žiakov ZŠ presvedčiť, že práve naša škola s málopočetnými triedami je tá najideálnejšia pre sluchovo postihnutých žiakov, ktorí chcú byť vo svojej komunite a nie stratení (či po jednom roztratení) niekde medzi počujúcimi spolužiakmi, ale zároveň nechcú stratiť kontakt s počujúcimi rovesníkmi, ktorí majú vývinové poruchy učenia a maximálne im vyhovuje malý kolektív a pokojná, priateľská atmosféra, v ktorej si napokon sami uvedomia, že sú pripravení bez problémov nastúpiť do zamestnania či pokračovať v štúdiu na ktorejkoľvek vysokej škole .

                                                                                                                                 OJ