Finančná olympiáda

Finančná olympiáda  ponúka stredoškolákom možnosť otestovať  a porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti a zároveň získať atraktívne výhry pre seba i pre svoju školu. Súťaž prebieha v troch kolách.  I. kolo súťaže je ukončené.  Do II. uzavretého kola, ktoré začína 22. 2. 2022 medzi  top 500 riešiteľov postúpili aj študenti našej školy. Vybraným študentom prajeme veľa úspechov v II. kole finančnej olympiády.

LO