Category: Nezaradené

Upravené kritéria prijímacieho konania na šk. rok 2020/21

Informácie pre záujemcov o štúdium

Vážení rodičia, milí žiaci,            

Dávame vám do pozornosti najnovšie opatrenia MŠVVaŠ SR ohľadom prijimacieho konania :

  • prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na šk. rok 2020/21 sa podávajú riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020
  • v prihláške nie je potrebnédokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
  • prijímacie skúšky na SŠ sa uskutočnia najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania
  • vzhľadom na zrušenie Testovania 9 sú zverejnené upravené kritéria prijímania
  • v prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na čísle t. č.0948 671103, alebo na skola@skolaprespm.sk

Prerušenie vyučovania

Na základe usmernenia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 24.3.2020 je prerušené vyučovanie na našej škole do odvolania.

 

Nový študijný odbor

Od 1. 9. 2020 otvárame nový študijný odbor nadstavbového štúdia 6403 L podnikanie v remeslách a službách, pre všetkých s výučným listom kuchár a so zdravotným postihnutím ( VPU, s poruchami reči a so sluchovým postihnutím).

Vyplnenú a podpísanú prihlášku pošlite poštou na adresu školy (potvrdenie od lekára nie je potrebné). 
Tešíme sa na vás

PRIHLÁŠKA

Kritéria prijímacieho konania na šk. rok 2020/21

Mikuláš

Aj k nám zavítal Mikuláš 🙂

Rok rýchlo uplynul a…

Musica Medica opäť zavítala na našu školu. Rami Shaafi pôvodom Angličan ovláda techniky hry na nástroje, ktoré sú staré niekoľko tisíc rokov. V hudobnej fúzii sa spájajú so zvukom gitary, beat boxu a elektronických efektov, ktoré prináša jazzman Boris Čellár. Pre hudobnú formu je typická úplná improvizácia. Takáto hudba má pozdvihnúť nielen náladu človeka, ale aj ducha človeka a svojím spôsobom zlepšovať aj zdravotný stav človeka.

V takomto duchu pôsobilo vystúpenie týchto umelcov aj na našich žiakov. Zúčastnili sa ho žiaci 1. KCH, 2. KCH, 3. KCH, 4. KCH, 1. PJ, 2. PJ, 3. PJ, 1. MR a 3. MR. Vystúpenie malo 2 časti: hudobnú /koncert 3 skladby/ a workshop. Po vystúpení Rami Shaafi zavítal aj medzi našich gymnazistov, kde si s nimi v anglickom jazyku pohovoril o spôsobe výučby anglického jazyka na našej škole, o ich koníčkoch. Nezabudol spomenúť aj svoje koníčky /hlavne hru na flaute, bicyklovanie/, svoj pôvod, čo ho prilákalo na Slovensko, podelil sa aj so svojimi zážitkami z Indie, Srí Lanky a z Himalájí, z čoho mali žiaci gymnázia veľký zážitok.

Na záver by som si dovolila citovať názory a postrehy našich žiakov na uskutočnenú akciu.

Róbert /1. KCH/: Páčili sa mi všetky nástroje a bolo super, že vo workshope sme si mohli niektoré vyskúšať.

Erik /4. KCH/: Som veľmi rád, že som sa viac dozvedel o niektorých hudobných nástrojoch. Je zaujímavé ako nepočujúci môžu vnímať hudbu cez vibrácie.

Henrieta /3. KCH/: Páčili sa mi thajské misky, ktoré vydávali rôzne zvuky.

Diana /3. KCH/: Pre žiakov našej školy to bola veľmi zaujímavá akcia. Mohli sme si vypočuť hudbu nielen ušami, ale aj dotykmi. Ľudia, ktorí to prišli predvádzať, boli príjemní a sympatickí.

Ivan /4. KCH/: Videli sme hudobné nástroje, ktoré na Slovensku len tak ľahko nie je vidno. Boli to skvelí ľudia s veľkým talentom a dobrým programom, ktorí chceli nepočujúcim ukázať, že aj oni môžu cítiť hudbu cez vibrácie. Budem rád, hoci o rok už na tejto škole nebudem, keď títo skvelí ľudia prídu medzi našich žiakov znovu.

                                                                                                                               TA

 

Slávnostné otvorenie šk. roka 2019/2020

Slávnostné otvorenie nového školského roka 2019/2020 bude 2. septembra 2019 o 8.00 hod v priestoroch školskej jedálne.

Všetci ste srdečne vítaní!

Srdce

Je našim najdôležitejším orgánom, je symbolom lásky, je tiež veľmi zaujímavým objektom poznania.

Niečo z jeho tajomstiev sme sa pokúsili spracovať v projekte v rámci PK prírodovedných predmetov. Fungovanie srdca a rôzne zaujímavosti sme spracovali z predmetov: biológia, fyzika, matematika a chémia.

KR

Výberové konanie

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa školy

Šťastný nový rok 2019

Všetko dobré, veľa zdravia a úspechov v novom roku 2019

vám všetkým prajú žiaci a zamestnanci  našej školy.