Category: Nezaradené

Slávnostné otvorenie šk. roka 2023/24

Slávnostné otvorenie šk. roka 2023/24 sa uskutoční 4. septembra 2023 o 8:00 hod. v priestoroch jedálne školy.

Exkurzia Nitriansky hrad

Hodnota historicky významných lokalít je pre bežného človeka priamoúmerná rozsahu poznatkov, ktoré má. Takže čím viac vopred viem, tým pôsobivejšie, ak nič neviem, v podstate obdivujem preto, lebo to robia všetci, ale sú to len múry, oltáre a maľby na stenách, pekný parčík a sochy, čím väčšie, tým skôr si zapamätám.

Na Nitrianskom hrade to funguje dokonale. Dnes je to pekné miesto odrezané od rušného moderného mesta, s nádychom histórie a rozjímavého pokoja, ale všetko je oveľa silnejšie, keď si uvedomíme, že spodná časť hradobných múrov je z veľkomoravských čias, že tu niekde (nie je to dnešná katedrála) stála najstaršia známa kresťanská sakrálna stavba  na Slovensku, žil tu Pribina, biskupstvo tu sídlilo už v roku 880, tu niekde pripravoval Svätopluk odstránenie Rastislava, tu žil sv. Bystrík z Väčšej legendy o sv. Gerardovi, tu bolo sídlo diecézy, ktorú si netrúfol zrušiť Štefan I. po znovuzískaní územia od Poliakov, tu bolo centrum Nitrianskeho vojvodstva … Je toho dosť, nie všetko dodnes viditeľné, ale genius loci funguje. To prepojenie prvkov rôznych období je asi najpôsobivejšie. Tí vnímavejší sa pokochajú unikátnou renesančnou bránou, bastiónmi, nevšednou kompozíciou chrámového trojhradia, a hlavne vzácnou nedávno odkrytou gotickou freskou smrti a korunovania Panny Márie spolu s obnaženým románskym murivom. O výhľadoch škoda hovoriť, všetky sú výrečným potvrdením významu tohto miesta.

My sme sa na dejepise celkom slušne pripravili, takže veríme, že informácie o árone škvrnitom, ktorý rastie na dvore biskupského paláca, nebudú to podstatné, čo si zapamätáme. Hoci vegetačné obdobie árona je plné zaujímavých zvratov.

                                                                                                                                                                                            OD

2 % z daní

Radi by sme vás požiadali o poskytnutie 2 % z daní pre naše občianske združenie “ Nepočujem“, ktoré podporuje vzdelávanie našich žiakov s rôznymi druhmi postihnutia.

Bližšia informácie o OZ Nepočujem a tlačivo na poskytnutie 2% z daní tu

Ďakujeme.

Dištančné vzdelávanie

Od 19.12 2022 do 22.12.2022 prechádzajú všetci žiaci školy na dištančnú formu vzdelávania z prevádzkových dôvodov. Žiaci sa budú vzdelávať doma podľa pokynov učiteľov jednotlivých predmetov. Štandardné vyučovanie začne po vianočných prázdninách 9.1.2023 (pondelok).

Vyučovanie vo hviezdach

Hviezdna obloha, vývoj astronómie, cesta Voyagerov k planétam Slnečnej sústavy, pozorovanie Slnka. To všetko sme zažili v Krajskej hvezdárni Maximiliána Hella v stredu 6. septembra 2022. Počasie vyšlo perfektne, pozorovanie bolo možné a my sme odchádzali plní dojmov zo zaujímavej exkurzie.

KR

Slávnostné otvorenie šk. roka 2022/2023

Slávnostné otvorenie šk. roka 2022/2023 sa uskutoční 5. 9. 2022 o 8.00 hod. v jedálni školy.

Všetci žiaci pri vstupe do školy sa preukážu vyplneným tlačivom o bezpríznakovosti podpísaným zákonným zástupcom. Žiaci môžu tlačivo odovzdať aj cez svoje edupage konto.

Návšteva po rokoch

Trochu starší, ale stále tí istí…

41 rokov uplynulo od ukončenia ich štúdia na našej škole. Spomínali, tešili sa, obdivovali zrekonštruovanú a vynovenú budovu školy a my sa tešíme, akí úspešní ľudia sa z nich stali.

PP

Exkurzia do Martina – 28. 4. 2022

Hodnota vecí vždy rastie s ich nedostatkom, keď niečo chýba, zo samozrejmosti sa stáva vzácnosť. Koronapauza zmenila veľa vecí. Obyčajná exkurzia sa stáva nevšednou udalosťou a všetci chcú, chcú niekam ísť, niečo vidieť a zmeniť školský stereotyp. Exkurzia však  nie je výlet, musí nás niečo naučiť, rozšíriť obzor, nútiť nás klásť otázky a hľadať odpovede.

Slovenské národné múzeum v Martine sme navštívili so žiakmi rôznych odborov a ročníkov (gymnazisti, učni aj študenti nadstavbového štúdia).

Etnografická expozícia obohatí každého, bez ohľadu na odbor a ročník. Najskôr počúvame a pozeráme na kusy dreva, kovu, keramiky či látok, potom  z tých materiálov vystupujú zreteľné tvary krásnych, prepracovaných a užitočných vecí, v obraze každodenného života dedinského človeka minulosti.  Chceme ich pochopiť, predstavujeme si už nepochopiteľne ťažký život skutočných ľudí a neprestávame sa čudovať. Zarazí tá samozrejmosť, s akou tie úžasné veci ľudia kedysi vyrobili popri každodennej ťažkej práci, a s akou to my dnes všetko dokážeme prehliadať a nevedieť o tom nič. Napríklad ako hrozne ťažko a komplikovane sa z nejakej buriny (konope, ľan) dá urobiť košeľa, nohavice a že to bol vlastne jediný spôsob, ako sa dostať k slušnému oblečeniu.

Martin je klbkom historicky významných miest na malom priestore, všetky stihnete zbežne obzrieť a vybrať to, ktoré budete bližšie poznávať nabudúce.

OD

 

Odbor stolár na výstave nábytku v Nitre

Po dlhej dobe sa uvoľnili opatrenia a žiaci odboru stolár sa mohli 27. 4.  zúčastniť na výstave nábytku a bývania  v Nitre. Žiaci 2. ročníka videli nové trendy pri výrobe nábytku a získali inšpiráciu a chuť do ďalšej práce.

Kritéria prijímacích skúšok nadstavbového štúdia na školský rok 2022/2023

Kritéria prijímacích skúšok nadstavbového štúdia na školský rok 2022/2023