Category: Nezaradené

2. kolo prijímacieho konania

Riaditeľ školy vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania na neobsadené miesta v odboroch:
Gymnázium

Stredná odborná škola:
Stolár
Kuchár

Odborné učilište:
Obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál
Služby a domáce práce
Stavebná výroba – murárske práce

 

Pravidlá pri vstupe do školy od 3. mája 2021

Od pondelka 3. mája 2021 sa nebude potrebné preukazovať negatívnym testom pri vstupe do školy. Je však potrebné doniesť  tlačivo o bezinfekčnosti  podpísané zákonným zástupcom alebo žiakom nad 18 rokov.  

Tlačivo o bezinfekčnosti

Obnovenie prezenčného vyučovania od stredy 7. 4. 2021

Od stredy 7. 4. 2021 sa obnovuje na škole prezenčné vyučovanie.

Všetci žiaci a zamestnanci školy sa pri vstupe do školy musia preukázať negatívnym testom na COVID 19 nie starším ako 7 dní.

Vyučovanie bude prebiehať podľa normálneho rozvrhu.

Žiaci sa budú vyučovať v jednej triede podľa rozpisu.

Povinné je používanie respirátorov FFP2 žiakmi a zamestnancami školy

Všetci žiaci a zamestnanci, ktorí chodia na obed sú prihlásení, ak nemáte záujem o obed, je potrebné sa ráno 7. 4. 2021 do 7:15 odhlásiť.

Dištančné vzdelávanie od 29. 3. 2021

So súhlasom zriaďovateľa – Okresný úrad Banská Bystrica, odbor školstva,  pokračujeme v dištančnom vzdelávaní aj od 29. 3. 2021 do 31. 3. 2021. 

Pokračovanie dištančného vzdelávania

Nakoľko okres Žiar nad Hronom sa nachádza v IV. stupni varovania COVID AUTOMATu (čierna farba), na našej škole pokračuje dištančné vzdelávanie aj v týždni od 22. 2. 2021 do odvolania. 

Nový učebný odbor (6494 G 00 služby a domáce práce)

Od 1. 9. 2021 otvárame nový učebný odbor na Odbornom učilisti 6494 G služby a domáce práce. Odbor je určený pre dievčatá a chlapcov – absolventov špeciálnych základných škôl. Dľžka štúdia je 3 roky. 

Školský vzdelávací program učebného odboru 6494 G služby a domáce práce (tu)

Vyučovanie v novom roku – ZMENA!

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva č. 2021/9418:1-A1810 sa  s účinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušuje bežné  školské vyučovanie v školách a v školských zariadeniach.

Z toho dôvodu sa od 11. januára 2021 vyučovanie na našej škole mení na dištančné – žiaci sa učia z domu podľa platného rozvrhu. 

Vyučovanie pokračuje dištančnou formou – všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity na vyučovaní zostávajú nezmenené pre rodičov i žiakov. Ďalšie informácie o dištančnom vzdelávaní na našej škole môžete získať od jednotlivých  vyučujúcich alebo triedneho učiteľa.

Oznam k nástupu do školy po novom roku

Na základe manuálu Ministerstva školstva doporučujeme žiakom,  aby pri nástupe do školy 11.1.2021 (pondelok) si so sebou priniesli negatívny test na covid19.

Zároveň musia žiaci priniesť čestné prehlásenie o bezinfekčnosti, podpísaný zákonným zástupcom žiaka. Bez tohto čestného prehlásenia nebude žiakom povolený vstup do školy. 

Veselé vianoce a šťastný nový rok 2021

OBNOVENIE VYUČOVANIA

Na základe usmernenia Ministerstva školstva SR sa na našej škole obnovuje riadne vyučovanie od 18.11.2020 (streda).

Žiaci sa pri vstupe do budovy preukážu vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom. Bez tohto vyhlásenia nebude žiakom povolený vstup do budovy školy.

Tlačivo o bezinfekčnosti TU