Internátne akcie v marci

Výstava exotického hmyzu

Naši žiaci sa zúčastnili BBSK – Pohronskom osvetovom stredisku Žiar nad/Hronom výstavy „Exotického hmyzu motýľov a pavúkov „ zo súkromnej zbierky entomológa Michala Zachara, „Keď motýle spievajú a pavúky tancujú“.

Kolky

Tak ako každý rok, aj tento rok si žiaci dňa 25. 3. 2014 v mestskej kolkárni zmerali sily v súťaži – kolky, kde medzi sebou súťažili dievčatá a chlapci.
Poradie bolo nasledovné :
Dievčatá :

  1. miesto získala Dominika Paľová
  2. miesto získala Antónia Muchová
  3. miesto získala Magdaléna Zboroňová


Chlapci :

  1. miesto získal Michal Lakatoš
  2. miesto získal Matej Klenec
  3. miesto získal Ervín Puža


Víťazom gratulujeme !

Žiar nad/Hronom – svätá omša

Dňa 26. 3. 2014 sa žiaci spolu s p. kaplánom Robertom Colotkom zúčastnili svätej omše v Žiari nad/Hronom v kostole Sedembolestnej pani Márii.

 Prezentácia v čitárni

 Dňa 31. 3. 2014 sa uskutočnila prezentácia mladej slovenskej autorky Kristíny Falťanovej, ktorej zatiaľ prvý román vyšiel pod názvom „ Motlidba za hriech „. Podujatie bolo realizované v rámci „ Týždňa slovenských knižníc „ v čitárni knižnice. Tejto prezentácii sa zúčastnili aj naši žiaci. Námet na knihu Motlidba za hriech, čerpala z vlastného života, no i zo starostí a z radostí ľudí okolo seba …

Beseda s kozmetičkou

     Dňa 3. 4. 2014 sa uskutočnila v školskom internáte beseda s kozmetičkou pani Brunnerovou. Kozmetička vysvetlila a ukázala najnovšie trendy v líčení. Dievčatá mali veľa otázok z oblasti správneho čistenia problematickej  pleti. Na záver besedy nalíčila žiačku Magdu Zboroňovú, čo bolo veľmi zaujímavé.

Školský internát

Fotogaléria