Prednáška- ľudská sexualita

 Dňa 27.marca 2014 sa uskutočnila prednáška na tému: „ ĽUDSKÁ  SEXUALITA“, ktorej sa zúčastnili žiaci všetkých maturitných odborov. Lektorkou bola Mgr. Daniela Obšajsníková z občianskeho združenia PROEDU – výchova k manželstvu a rodičovstvu