Kritériá prijímacích skúšok na nadstavbové štúdium školský rok 2016/2017

Kritériá prijímacích skúšok na nadstavbové štúdium školský rok 2016/2017

Kritériá prijímacích skúšok na nadstavbové štúdium školský rok 2016/2017