KVÍZOVA SÚŤAŽ

Dňa 21. januára 2016 sme v školskom internáte uskutočnili kvízovú súťaž všeobecných vedomostí. Súťaž sa uskutočnila v spoločenskej miestnosti. Aj napriek menšiemu priestoru a komornému prežívaniu sme zažili pekný večer plný otázok a odpovedí.