OZNAM

Od 26.10.2020 do 27.11.2020 sa vyučovanie na našej škole mení na dištančné – žiaci sa učia z domu.

Vyučovanie sa neprerušuje, ale sa iba mení forma – všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity na vyučovaní zostávajú nezmenené pre rodičov i žiakov. Ďalšie informácie o dištančnom vzdelávaní na našej škole môžete získať od jednotlivých  vyučujúcich alebo triedneho učiteľa.