Praktická časť maturitnej skúšky

Dňa 15.5.2013 študenti študijného odboru nábytkárska výroba – stolárstvo prezentovali a obhajovali svoje záverečné práce pred maturitnou komisiou. Všetci maturanti ich úspešne obhájili a tak sa môžu pripravovať na poslednú časť maturitných skúšok – na ústne skúšky.

 B. Holicová

neboli nájdené žiadne obrázky