Category: akcie PK odborov: stolár, murár

Prezentácia súbornej práce stolárov

Žiaci 2. S prvýkrát prezentovali svoju súbornú prácu – skladacie drevené schodíky.

V úvode vysvetlili stolársky výkres, podľa ktorého boli schodíky zhotovené. Ďalej porozprávali o materiáloch, ktoré na schodíky použili. A na záver vysvetlili technologický postup od úpravy dosiek až po finálnu kompletizáciu schodíkov.

Chlapci napriek veľkej tréme svoju prvú prezentáciu úspešne zvládli.

                                                                                                                                             ČL

Vítanie jari na SOŠ a OU

Dňa 13.4.2022 sa uskutočnila akcia s názvom Vítanie jari, na ktorej sa prezentovali svojimi výrobkami žiaci našej SOŠ odborov stolár a kuchár aj žiaci OU odboru obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál a odboru služby a domáce práce.

Akcia bola spojená s ochutnávkou rôznych veľkonočných špecialít a koláčov. Pochutnávali sme si na špenátovej roláde, pagáčoch so slivkovým lekvárom, rolkách z lístkového cesta so syrovou plnkou, drobných slaných koláčikoch, laskonkách, perníkoch v tvare zajacov, lineckom pečive a na zeleninových košíkoch. Stolári sa prezentovali drevenými výrobkami v tvare zajacov a stojanov na servítky.

Nový odbor na OU služby a domáce práce sa prezentoval výšivkami s motívom Veľkej noci, maľovanými vajíčkami a ušitými prestieraniami a húskami, zajačikmi na špajdli.

Všetkým zúčastneným sa prezentácia prác našich žiakov veľmi páčila.

BA

Naše prvé výrobky

Keďže v prvom polroku tohto školského roku sme sa už učili väčšinou prezenčne, mohli sme konečne naše teoretické vedomosti uplatniť aj v praxi. S našimi majstrami sme vyrobili niekoľko praktických stolárskych výrobkov: stolček, schodíky, stojan na obrúsky aj ozdobnú skrinku.

Po získaní praktických zručností a teoretických vedomostí  budeme  formou súborných prác zhotovovať už nábytok. Ten vám tiež prostredníctvom našej webovej stránky radi ukážeme.                    

                                                                                                                      Žiaci 1.S a 2.S

Prijímanie prvákov do cechu murárskeho

Tak ako každý rok aj teraz sme prijímali chlapcov z 1. MR do cechu murárskeho. Chlapci plnili rôzne úlohy, pri ktorých sa dobre bavili. Keďže pri plnení úloh boli všetci úspešní, mohli byť všetci aj pasovaní za murárov.

                                                                                                                                          CL

Murári a stolári na spoločnej exkurzii

V stredu 26. 6. 2019 sme boli spolu na exkurzii na Kremnických Baniach. Peši sme prišli na pílu, kde sme si pozreli, ako sa píli guľatina na dosky a ako sa z nich odstraňuje kôra. Tiež sme sa dozvedeli, ako sa upravujú dosky thermovaním. Ďalej sme sa zastavili v stavebninách, kde si chlapci pripomenuli stavebné materiály, o ktorých sa už učili. Naspäť sme sa vrátili pešo síce unavení, ale spokojní.

                                                                                                                                             ČL

Súťaž murárov

Chlapci Patrik Kandráč a Kevin Goral z 1. MR sa dňa 21. 5. 2019 zúčastnili Celoslovenskej súťaže teoretických vedomostí a praktických zručností žiakov odborných učilíšť – murár, ktorá sa uskutočnila v Hlohovci.

Súťažiaci museli zvládnuť teoretickú časť a aj praktickú časť, na ktorej bolo potrebné vymurovať múrik z plných pálených tehál. Chlapci na súťaži obstáli vynikajúco, lebo v silnej konkurencii získali krásne 2. miesto.

Gratulujeme.                                                                                           

ČL

Prezentovanie CADCAM systémov a CNC frézy

Dňa 10. 5. 2019 žiaci študijného odboru drevárska a nábytkárska výroba v rámci školy prezentovali svoje nábytkárske a stavebno-stolárske výrobky modelované v grafickom programe CAD, vygenerované kódy v CAM systémoch potrebné na prácu CNC stroja. Nakoniec reálne predviedli prácu na CNC fréze.

 HL

 

 

 

Imatrikulácia murárov

V stredu dňa 14. 11. 2018 sme prijímali žiakov 1. MR do cechu murárskeho. Chlapci museli pri riešení úloh preukázať už aj nejaké vedomosti a aj zručnosti. Keďže sú šikovní, s úlohami si hravo poradili a všetci sme sa pri tom aj zabavili. Chlapci dostali za odmenu sladké medovníky v tvare domčeka.

                                                                                                                                             ČL

Veľtrh drevárskych strojov Lignumexpo – Les 2018 Nitra

Žiaci drevárskych odborov sa  20. 9. 2018 zúčastnili medzinárodného veľtrhu strojov, nástrojov a zariadení pre drevospracujúci priemysel. Slovenské a zahraničné firmy predstavili stroje, ktoré prinesú nové možnosti opracovania dreva.

                                                        HL  

dav

Obrázok 1 z 4

Nový školský rok sme začali s CNC strojom

V minulom školskom roku sa SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna v Kremnici prostredníctvom Združenia Nepočujem úspešne zapojila do grantovej výzvy Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis Hľadáme ďalší zmysel – pre Nepočujúcich 2018, ktorá je zameraná na zlepšenie života nepočujúcich pomocou informačno-komunikačných technológií (ďalej IKT).

Nášmu projektu Naučme sa pracovať na CNC stroji pomocou nových IKT bol udelený grant, vďaka ktorému sa podarilo získať finančné prostriedky na zakúpenie CNC frézy s príslušenstvom.

Sluchové postihnutie limituje komunikačné a informačné schopnosti, a tým aj možnosť pracovného uplatnenia. Preto je dôležité u žiakov so sluchovým postihnutím rozširovať zručnosti vo využívaní IKT, čo v plnej miere poskytuje práca s CAD/CAM systémami a CNC strojom.

Žiaci študijných odborov drevárska a nábytkárska výroba, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby doteraz v CAD systéme kreslili, modelovali 3D nábytkárske výrobky, tvorili technické výkresy a následne v CAM programe vygenerovali kódy pre prácu na CNC stroji. Naša škola nevlastnila CNC stroj, preto sa CAM program využíval tiež na simuláciu operácií – vŕtanie, frézovanie. Toto bol hlavný cieľ zapojenia sa do grantovej výzvy s možnosťou získať finančné prostriedky na zabezpečenie CNC frézy.

CNC fréza je ideálnym prostriedkom na výučbu základov CAD/CAM systémov a získanie zručností žiakov na prácu s počítačom riadenými strojmi. CNC fréza umožní žiakom so sluchovým postihnutím a so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami inovatívnym spôsobom a s využitím IKT priblížiť reálne prácu na CNC stroji. Tým budú lepšie pripravení na nové technológie v praxi, a zároveň sa im uľahčí integrácia na trhu práce vzhľadom na ich komunikačnú bariéru.

Týmto projektom sa zvýši kvalita odborného vzdelávania a prípravy žiakov v používaní IKT.

HL