Prednáška- ,,Je rovnosť rovnosťou?,,

Dňa 3.4. sa v čitárni Jána Kollára uskutočnil nediskriminačný workshop- ,,Je rovnosť rovnosťou?,, Zúčastnili sa ho žiaci maturitných odborov aj učebných odborov. Podujatie bolo uskutočnené lektormi Slovenského národného strediska pre ľudské práva a jeho Knižnice a dokumentačného v rámci Týždňa slovenských knižníc 2014. Cieľom akcie určenej žiakom stredných škôl bolo  predstaviť činnosť jednotlivých knižníc, upozorniť na ich najzaujímavejšie slovenské a zahraničné tituly za ostatné obdobie, venované problematike nediskriminácie, pútavou formou modelových situácií a prednášky  naučiť žiakov orientovať sa v tejto téme, ako aj aktívne sa brániť pred diskrimináciou. Akcia bola veľmi pútavá a zaujímavá. Na záver si žiaci formou workshopov /ústne alebo pantomimicky/ pripravili rôzne formy diskriminácie v živote človeka.