Prednáška o alkoholovej závislosti

Ďalšími zo série prednášok a besied v rámci prevencie sú ALKOHOLOVÁ  ZÁVISLOSŤ  a ZNEUŽÍVANIE  LIEKOV, ktoré sa uskutočnili  21. marca 2013.

O alkohole ako legálnej droge a o problémoch, ktoré prináša so sebou alkoholová závislosť, porozprávala žiakom 1. ročníkov pani Búryová z Regionálneho úradu verejného zdravotíctva v Žiari nad Hronom.

Druhá prednáška ZNEUŽÍVANIE  LIEKOV bola určená žiakom 2. ročníkov. Žiaci sa dozvedeli, ako majú postupovať pri užívaní liekov, čo si majú všímať na príbalovom letáčiku, ako sa zbaviť starých liekov, čo nesmú robiť pri užívaní antibiotík a pod.

Mgr. Eva Cinkaničová