Prezentácia drevárskych odborov

Dňa 25. 6. 2014 žiaci drevárskych odborov prezentovali vyučovanie odborných predmetov formou projektu na tému dvojlôžková posteľ.  Celý projekt mal 3 časti – výkresová dokumentácia v grafickom programe TurboCAD, technologický postup v programe Powerpoint a vyhotovenie modelu uvedeného výrobku.

Osobitné poďakovanie patrí žiakom Jozefovi Rejkovi a Dávidovi Donovalovi, ktorí sa odvážili predstúpiť pred publikum a prezentovať prácu aj ostatných žiakov.