Projekt: Náučné chodníky po stopách baníckej činnosti

Bol štvrtok 22. mája 2014, prekrásny slnečný deň. Zhromaždení žiaci netrpezlivo čakali na mikrobus, ktorý nás vyviezol na Kremnické Bane- Detská ozdravovňa ,,Slniečko,,. Odtiaľ sme peši putovali až ku Krížnym žilám- náučnému chodníku, ktorý sme vyčistili od vysokej trávy, spadnutých konárov, odstránili sme náletové dreviny zarastajúce do chodníka. Opiekli sme si špekáčiky a pokračovali v ceste do Andrej- štôlne. Vďaka tomuto projektu žiaci spoznali okolie a históriu baníctva v Kremnici, utužili si vzťahy medzi sebou, naučili sa vážiť si čistotu životného prostredia, ku ktorej prispeli aj vlastnou aktivitou. V popoludnajších hodinách sme sa všetci spokojní a plní energie (tej slnečnej) vrátili domov  o čom svedčia aj naše fotografie…

Realizačný tím projektu

pod vedením Mgr. Dariny Turčanovej