Prvý rok za nami

Zrekapitulovanie odborného výcviku v školskom roku 2021/22 v novom učebnom odbore služby a domáce práce na OU.

Odborný výcvik bol rozdelený na viacero blokov, počas ktorých sme získavali základné vedomosti, zručnosti a návyky:

  • pri príprave desiatej a jedál podľa jedálneho lístka,
  • pri pomocných prácach v školskej kuchyni,
  • z ručných stehov, výšiviek a strojového šitia,
  • techniky žehlenia a prania odevov.

Prvý ročník máme úspešne za sebou. Chceme sa podeliť so svojimi úspechmi aj s ostatnými.

BA a žiačky 1.SDP