ROČNÍKOVÁ PRÁCA

Dňa 3.6.2015 sa uskutočnila prezentácia ročníkových prác žiakov 3.KCH triedy. Žiaci spracovali rôzne témy v súlade ŠKvp.