Škodlivosť fajčenia na ľudský organizmus

Škodlivosť fajčenia na ľudský organizmus, táto téma zarezonovala dňa 12. novembra 2015 v triede č. 12. Pani Búryová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo Žiaru nad Hronom ju žiakom druhých ročníkov 2. S, 2. PJ, 2. KCH, 2. MR priblížila formou filmu pod názvom – „Ako stúpa dym.“ Po ukončení filmu sa rozprúdila debata na danú tému. Na záver si žiaci / fajčiari, nefajčiari / svojím výdychom do trubičky mohli dať zmerať množstvo kysličníka uhoľnatého v pľúcach a v krvi.

Autor: 2. ročníky