Sladká exkurzia

Dňa 7.11.2014 sa žiaci kuchárskeho odboru 2.KCH, 2.PJ a 3.PJ spolu s majstrami OV zúčastnili exkurzie v Osvetovom stredisku Žiar nad Hronom tvorivých dielní „ SLADKÁ TORTA“. Žiaci boli oboznámení s tým , čo je to fondán, ako sa prifarbuje a aký je postup pri jeho modelovaní.  Nakoniec si žiaci vyskúšali prácu s modelovacou hmotou : tvorením postavičiek a iných ozdôb podľa pokynov prednášajúcej lektorky.