Slávnostné otvorenie šk. roka 2023/24

Slávnostné otvorenie šk. roka 2023/24 sa uskutoční 4. septembra 2023 o 8:00 hod. v priestoroch jedálne školy.