Sponzorský dar od SHP Harmanec

 

V tomto školskom roku nás príjemne prekvapil SHP Harmanec, ktorý kladne reagoval na našu žiadosť o sponzorský dar. Poskytol nám množstvo toaletného papiera, papierových utierok a vreckoviek, čo nám pomôže zlepšiť hygienické podmienky našich žiakov v škole a v školskom internáte.

Aj touto cestou im patrí veľká VĎAKA.