Športom cez bariéry

Zorganizovať športovo-súťažné popoludnie a pokúsiť sa prekonať existujúce komunikačné bariéry medzi našimi žiakmi bolo cieľom malého projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu. Cieľ projektu sa snažil náš štvorčlenný realizačný tím naplniť v stredu 13. 11. 2013 v Relax centre Skalka spolu so 16 žiakmi našej školy. Zmiešané družstvá (nepočujúcich a počujúcich žiakov) absolvovali turnaj vo vybíjanej a bowlingu, potom zaslúžene relaxovali v saune či v bazéne. Žiaci ohodnotili akciu ako „absolútne super“  a všetci sme sa zhodli na tom (žiaci aj učitelia), že šport je najúčinnejší prostriedok na prekonávanie akýchkoľvek bariér.

Dúfame, že im spoločné zážitky vydržia ako téma rozhovorov ešte dlho (aspoň do ďalšej zaujímavej akcie alebo projektu), niektorí sa inšpirujú a v budúcnosti sami pripravia podobné podujatia.

realizačný tím malého projektu

pod vedením A. Ondrejkovej