Športom pre Červené stužky

Jednou z aktivít, do ktorej sme sa prihlásili v  rámci kampane boja proti AIDS Červené stužky, bola súťaž Športom pre Červené stužky.

Po minuloročnej skúsenosti s jej organizovaním sme chceli čo najviac naplniť základnú podmienku súťaže a zapojiť do nej čo najvyšší počet žiakov a zamestnancov školy. 21. 11. 2018 sme zorganizovali športový poldeň – turnaj v pretláčaní rukou (v posilňovni), bedmintonový maratón a florbalový zápas (v telocvični). Každý, kto bol v ten deň v škole, si mohol vybrať, do ktorej súťaže sa zapojí, našli sa aj takí, ktorí stihli absolvovať všetky tri. Po úvodnom vysvetlení, čo vlastne chceme turnajom a maratónom podporiť, sa žiaci a učitelia schuti zapojili do športových aktivít.

Fakt nebolo dôležité, kto vyhrá. (Hoci turnaj v pretláčaní rukou má svojho víťaza – M. Pažického zo 4. KCH.)

Všetci sa zhodli na tom, že sme si spestrili obyčajný novembrový deň podporou správnej veci.

OJ