Týždeň finančnej gramotnosti

Celosvetovú kampaň Global Money Week, ktorá už jedenástykrát pripomína dôležitosť finančného vzdelávania, koordinuje na Slovensku Národná banka Slovenska. V týždni od 20. do 26. marca 2023 sa na mnohých miestach po celom Slovensku organizovali vzdelávacie aktivity pre žiakov aj dospelých. Súčasťou týchto aktivít bol aj súťažný kvíz z oblasti financií, do ktorého sa zapojili aj žiaci študijných a učebných odborov našej školy. Súťažilo sa o striebornú zberateľskú euromincu k 100. výročiu narodenia Kristy Bendovej v nominálnej hodnote 10 € od Národnej banky Slovenska.

                                                                                                                                             LO