Category: 2023

Vianočný turnaj aj na SOŠ a gymnáziu

22. 12. 2023

Po dvojhodinke športového zápolenia žiakov OU nabehli o 10.00 do telocvične žiaci SOŠ a gymnázia. Niektorí sa mohli len závistlivo prizerať a povzbudzovať, pretože si nedoniesli športovú obuv :-). Dve zmiešané družstvá veľmi vyrovnane súťažili v rôznych disciplínach. Víťazi aj porazení boli odmenení sladkou drobnosťou.

Vianočný športový turnaj na OU

Deň otvorených dverí

8. 12. 2023

Po roku mali záujemcovia o štúdium na našej škole a ich rodičia opäť  možnosť nahliadnuť do všetkých priestorov našej školy a oboznámiť sa s jednotlivými odbormi.

Mohli vidieť moderné technicko-materiálne vybavenie, v kuchárskej dielni si vyskúšali prípravu vianočných pochúťok, v stolárskej dielni výrobu vianočných ozdôb a oboznámili sa s rôznymi zaujímavými aktivitami, projektami a súťažami, ktorých sa naši žiaci počas roka zúčastňujú.

OJ

Aj k nám prišiel Mikuláš…

Červené stužky

17. ročník celoslovenskej kampane Červené stužky vyvrcholil aj na našej škole rozdávaním vlastnoručne vyrobených stužiek dnes 1. decembra v rámci Svetového dňa boja proti AIDS. Úlohy rozdávať stužky a informovať o kampani všetkých žiakov školy sa veľmi šikovne zhostila trieda 2. S.

Imatrikulácie u stolárov

Aj tento rok sme prijímali do cechu stolárskeho chlapcov z 1. S.

Aby sa mohli stať právoplatnými členmi, museli splniť na pohľad jednoduché úlohy, ktoré si vylosovali. Pílenie, pribíjanie klincov či dlabanie. Lenže nástroje boli tupé a nezvyčajné. Tak sa im úlohy dosť ťažko plnili. Nakoniec svoje úlohy všetci úspešne zvládli a slávnostne boli prijatí do cechu stolárov.

ČL

Stredoškolák

Dňa 28. novembra 2023 v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom Centrum poradenstva a prevencie v Žiari nad Hronom usporiadalo v spolupráci so žiarskym MsKC 25. ročník prezentačnej výstavy stredných škôl pod názvom Stredoškolák – servis profesijných informácií pre voľbu povolania žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ a ŠZŠ, na ktorom sa už tradične zúčastnila aj naša škola.

Cieľom organizátorov podujatia je poskytnúť aktuálne informácie o nových študijných a učebných odboroch a formách vzdelávania (napr. duálne vzdelávanie) nielen žiakom, rodičom a pedagógom, ale aj širokej verejnosti a pomôcť im zorientovať sa v spleti ponúkaných študijných a učebných odborov stredných škôl. V tomto roku sa prezentovalo celkom 36 stredných škôl z piatich okresov.

BA

Plavecký výcvik

O účinnosti plávania z hľadiska motoriky, koordinácie, kondície, svalovej činnosti, držania tela, rehabilitácie, dýchania … netreba hovoriť, neexistuje asi univerzálnejšia pohybová aktivita (v porovnaní s behom zapája viac svalových partií a nezaťažuje kĺby). Súčasťou vzdelávania a výchovy sú isté  pohybové zručnosti, ktoré sú jednoducho nevyhnutné – ktorý neplavec nezažil aspoň raz v živote trápny slalom výhovoriek, keď nechcel či nemohol priznať svoju kompromitujúcu „diagnózu“ (ktorá býva, žiaľ, dedičná). Aj by sa naučil, ale nejako ho nikto neučil a potom nebolo s kým a potom už bolo neskoro.

Aj vďaka finančnej pomoci Deaflympijského výboru Slovenska sme v dňoch 14. – 16. 11. 2023 absolvovali so žiakmi SOŠ a gymnázia plavecký výcvik – ako preventívne opatrenie pred sebaponižovaním počas letných dovoleniek, či kurz poznania rozdielov medzi „plávaním“ ako prostriedkom záchrany pred nebezpečenstvami vodného prostredia a kontrolovaným športovým pohybom. Tento rozdiel väčšina ľudí nikdy nespozná, ale je dôležité aspoň o ňom vedieť z vlastnej skúsenosti. Príjemne nás prekvapili plavecké podmienky na Mestskej krytej plavárni v Žiari nad Hronom,  možno aj preto sme sa všetci niekam posunuli (paradoxne najviac tí, ktorí mali pocit, že už plávať vedia).

OD

Príprava občerstvenia

Dňa 16.11. 2023 oslavovala Spojená škola internátna v Kremnici 120. výročie svojho založenia. Odbor na našom OUI – práca pri príprave jedál – sa podieľal na príprave občerstvenia.

Sadenie žltých krókusov

14. 11. 2023

V septembri sa aj naša škola prihlásila do projektu Krókus/Šafran, ktorý začal v roku 2005 ako írska iniciatíva a dodnes sa rozšíril do dvanástich štátov. Na Slovensku ho zastrešuje SNM – Múzeum židovskej kultúry v Bratislave. V októbri sme dostali zásielku s cibuľkami žltých krókusov a inštrukcie k realizácii projektu.

Sadením žltých krókusov si pripomíname všetky deti, ktoré zahynuli počas holokaustu a dúfame, že sa na ne nikdy nezabudne.

Väčšinu z dvadsiatich cibuliek sme zasadili do záhonu na školskom dvore, ale pár sme si nechali aj na zasadenie do kvetináča, pre istotu 🙂

1.S a 3.S