Účelové cvičenie 2011

V dňoch 24. a 25. októbra 2011 sa v našej škole uskutočnili v našej škole účelové cvičenia žiakov všetkých prvých a druhých ročníkov. Žiaci absolvovali najprv teoretickú časť a potom praktickú časť v okolí Kremnice. Náplňou účelového cvičenia bolo vštepiť žiakom základy prvej pomoci, orientácia v teréne a základné poznatky z civilnej ochrany. Počasie nám síce neprialo, ale nič neubralo na dobrej nálade všetkých účastníkov celého cvičenia.

neboli nájdené žiadne obrázky