Aktivity odboru murár – 2. MR

Rekonštrukčné práce v areáli školy. Žiaci 2. MR pod vedením p. Briatku v rámci odborného výcviku urobili – zateplenie a vymaľovanie stien na školskej telocvični, opravu dlažbového chodníka pri školskej kuchyni, opravy omietok v priestoroch stolárskej dielni, sklade reziva.