Účelové cvičenie na SOŠ

20. 6. 2024

… splnilo svoj účel. Absolvovali sme pohyb a pobyt v prírode, pracovali s buzolou, určovali svetové strany, strieľali zo vzduchovky, hádzali granátom na cieľ. Zasúťažili sme si a najlepší dostali malú odmenu.

odbor stolár