Veľtrh cvičných firiem V Žiari nad Hronom

Dozvedeli sme sa, že 26. 03. 2013 sa v Žiari nad Hronom uskutoční 17. regionálny veľtrh cvičných firiem a rozhodli sme sa zistiť viacej o fungovaní cvičných firiem.

Účastníkmi veľtrhu bolo až 40 cvičných firiem z celého Slovenska.

 Firmy prezentovali svoju činnosť vo svojich stánkoch, ktoré si sami navrhli a pripravili pomocou  priameho kontaktu s návštevníkmi veľtrhu.

 Na veľtrhu bolo množstvo propagačných materiálov, zaujímavé katalógy či stánky, pútavé elektronické prezentácie, ochutnávky rôznych tradičných i netradičných potravín,  ktoré svedčili o dobrej príprave zúčastnených cvičných firiem. Veľa sme videli a získali množstvo dobrých nápadov, ktoré sa týkajú  vedenia firmy.  Samozrejme sme videli čo všetko nám ešte chýba aby naša firma bola raz prosperujúca. Všetkým sa nám tam páčilo a dúfame, že v budúcnosti sa aj nám podarí  dostať na podobný veľtrh kde ukážeme svoje zručnosti.

 

  Miška Ďuračková 3. TIS