Category: akcie PK SPŠO

Podporte náš projekt

Prosíme, podporte náš projekt Oveľa viac vhodením žetónika po nákupe v Tescu v Žiari nad Hronom do „nášho valca“. Ďakujeme.

22. veľtrh cvičných firiem

Súkromná obchodná akadémia v Žiari nad Hronom pripravila už 22. veľtrh cvičných firiem, ktorý sa uskutočnil dňa 12. apríla 2018, t. j. v štvrtok v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom. Veľtrhu sa zúčastnilo 35 cvičných firiem z bližšieho i širšieho okolia. Tento rok  sa naša cvičná firma Deafihla, s. r. o. veľtrhu nezúčastnila. Cvičné firmy ponúkali zaujímavé výrobky a služby, z ktorých si návštevníci veľtrhu mohli objednať. Študentom  4.TIS  sa najviac páčil stánok s tetovacími službami.

LO

Finančná olympiáda – I. kolo

FINANČNÁ OLYMPIÁDA  je  finančná vedomostná súťaž určená študentom  stredných škôl. Študenti majú príležitosť preveriť si svoje vedomosti zo sveta financií a súťažiť o MacBook pre seba, ale i finančný príspevok 2000 eur pre svoju školu.

Súťaž prebieha v troch kolách, ktoré postupne čoraz náročnejším spôsobom preveria  znalosti študentov vo finančnej problematike. Prvé dve kolá budú realizované formou online testu, počas ktorého môžu študenti využívať akékoľvek dostupné pomôcky. 20 najúspešnejších riešiteľov sa stretne v apríli 2018  vo finálovom kole.

I. kolo  finančnej olympiády odštartovalo   20. novembra 2017 a prebehlo formou online testu.  Študent, ktorý sa po absolvovaní I. kola online testu rozhodol zapojiť do súťaže, vyplnil registračný formulár, kde uviedol údaje o sebe a o svojej škole. Do druhého kola postupuje 500 najlepších študentov z prvého kola.

Do druhého kola finančnej olympiády z našej školy postúpili: Simon Čakloš, Ivan Glézl, Kristína Berková, Kristína Frzonová, Adrián Kučera, Nikoleta Knappová, Daniel Trokšiar, Anton Petrovič, Martin Mucha, Filip Volák, Dávid Donoval.

Postupujúcim študentom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v druhom kole.

LO

 

Naj… cvičná firma – Deafihla, s. r. o.

Po viacerých pre nás významných, ale menej výrazných úspechoch našej cvičnej firmy sme dosiahli úspech najväčší. Niečo sme pozmenili, niečo sme dorobili, niečo sme vylepšili a o čom sme ani v kútiku duše nesnívali, sa stalo skutočnosťou. Na 15. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach sme získali cenu najprestížnejšiu 1. miesto v súťaži  o cenu „Naj…cvičná firma“. Ukázali sme, že ani žiaci našej školy (so sluchovým postihnutím, s vývinovými poruchami učenia, s narušenou komunikačnou schopnosťou) sa nestratia v silnej konkurencii cvičných firiem svojich rovesníkov.

Už sa tešíme na ďalšie veľtrhy a na naše tvorivé nápady, ktoré na nich predvedieme.

študenti 4.TIS

Naše úspechy:

Cena SPN – Mladé letá – na 20. Veľtrhu cvičných firiem v Žiari nad Hronom (apríl 2016)

2. miesto – v kategórii Naj.. logo na 19. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Bratislave (november 2016)

1. miesto – v kategórii Naj… katalóg na 21. Veľtrhu cvičných firiem v Žiari nad Hronom (apríl 2017)

1. miesto – v top kategórii Naj… cvičná firma na 15. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach (október 2017)

 

Projektové vyučovanie v predmete ekonomika

Dňa 20. júna 2017 sa uskutočnila prezentácia projektu, ktorý bol realizovaný na vyučovaní odborného predmetu ekonomika so zameraním na personálnu činnosť podniku prostredníctvom projektového vyučovania. Cieľom tohto projektu bolo upevnenie vedomostí z oblasti personálnych činností, získanie zručností vyhotovovaním písomností z personálnej oblasti,  vyhľadávanie informácií na webe, ich triedenie, spracovanie, ovládanie práce v programe MS Word, rozvoj komunikačných zručností žiakov a  prezentácia výsledkov.

                                                                                                                                  LO

Piaty ročník finančnej olympiády

Finančná olympiáda je vedomostná súťaž  určená študentom stredných škôl na preverenie vedomostí zo sveta financií. Súťaž má 3 kolá. Prvé dve kolá prebiehajú formou online testu.  Do tretieho finálového kola sa kvalifikuje dvadsať najlepších žiakov z druhého kola. Dňa 28. apríla 2017 sa konalo v Bratislave tretie finálové kolo, do ktorého postúpila aj naša žiačka Silvia Leštachová. V silnej konkurencii  prevažne študentov  obchodných akadémií  a gymnázií vzorne reprezentovala našu školu, za čo jej patrí poďakovanie.

                                                                                                                                  LO

Prišli sme, obchodovali sme, zvíťazili sme

Všetky prípravy dokončené, v kalendári dátum 6. apríl, a tak sme sa vybrali my, cvičná firma Deafihla, s. r. o. do Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom na 21. Veľtrh cvičných firiem.

Po rozložení stánku a príjemnom kultúrnom programe sme začali obchodovať. Riaditeľka cvičnej firmy Lucia predstavila našu firmu a ochotne vysvetlila, prečo sa vlastne voláme Deafihla. Ľudí veľmi zaujímal náš katalóg a taktiež nevedeli odtrhnúť zrak od prezentácie. Naše služby sme vylepšili o myšlienku, ktorú sme následne aj zrealizovali – ku každej objednávke sme pridali vizitku a všetko sme to vložili do bielej papierovej tašky s potlačou Picassa. Obchodovanie a celková prezentácia cvičnej firmy sa skončili úspešne – získali sme 1. miesto v kategórii o najlepší katalóg. Veríme, že mladší spolužiaci-„kolegovia“ budú v nasledujúcich rokoch rovnako úspešne viesť a prezentovať našu cvičnú firmu.

 

Sisa (5.TIS)

19. ročník Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem

Každoročne sa v našom hlavnom meste koná podujatie pod názvom Medzinárodný veľtrh cvičných firiem.  19. ročníka sme sa po prvýkrát ako súťažiaci zúčastnili aj my, žiaci 5. TIS, s našou firmou Deafihla, s. r. o. Každý z nás priložil ruku k dielu a vznikol stánok, originálny katalóg, logo a letáky. Zdokonaliť našu firmu tak, aby sme ju mohli ísť prezentovať až do Bratislavy, nebolo jednoduché, ale nakoniec sa nám to s pomocou pani učiteľky Mgr. Martiny Skaličanovej a vďaka finančnej podpore Nadácie Pontis podarilo.

Veľtrh sa konal v dňoch 9. –  11. novembra 2016 v priestoroch strediska medzinárodných veľtrhov a súťaží Incheba Expo Bratislava.  Prvý deň sme stánok postavili a ďalší deň sme už začali naplno obchodovať. Verejnosti sme predstavili našu firmu a katalóg s kolekciou Picasso na jar/leto 2017, v prípade záujmu sme vystavili objednávku. A záujem veru bol. Našu firmu sme prezentovali aj na pódiu v slovenskom a anglickom jazyku a v posunkovej reči, toto bola pre nás asi najnáročnejšia časť, ale zvládli sme aj tú.

Na tretí deň prišlo vyhodnotenie súťaží cvičných firiem, ktoré sú súčasťou veľtrhu. Boli sme neskutočne napäté a netrpezlivé, či si odnesieme cenu v niektorej zo siedmich kategórií. A stalo sa! V kategórii logo cvičnej firmy sme obsadili 2. miesto a v kategórii katalóg cvičnej firmy sme postúpili do užšieho výberu. V silnej medzinárodnej konkurencii vyše šesťdesiatich cvičných firiem sme celkovo obsadili siedme miesto, je to veľký úspech.

Plný dojmov, inšpirácií a nápadov sme sa vrátili domov. Veríme,  že naši mladší spolužiaci v odbore TIS, budú viesť našu cvičnú firmu v nasledujúcich rokoch rovnako úspešne .

Sisa (5. TIS)

 

 

 

 

 

OTVORENÁ HODINA v triede 2.TIS

Dňa 13. 6. 2016 sa uskutočnila otvorená hodina z predmetu technológia v triede 2.TIS na tému: Zhotovenie učebnej pomôcky.

Žiaci na praxi zhotovili dámsku a pánsku košeľu a na technológii zhotovili technickú dokumentáciu vo forme prezentácie.  Na otvorenej hodine si žiaci spolu s vyučujúcim zopakovali základné pojmy a  pracovný postup zhotovenia košele. Vyučujúci žiakov upozornil na chyby, ktorých sa dopustili v prezentáciách a na záver hodiny si všetci prítomní pozreli krátky film zhotovenia košele s použitím žiackych fotografií zhotovených na praxi.

Chcem vedieť viac

20. veľtrh cvičných firiem alebo Nič nie je zadarmo

Nič nie je zadarmo, a preto, keď sme sa rozhodli zúčastniť na 20. veľtrhu cvičných firiem v Žiari nad Hronom, nasledovala dôkladná príprava. Nebola to jednorazová záležitosť. Niekoľko mesiacov sme sa snažili vytvoriť čo najzaujímavejšiu firmu, ktorá by sa odlišovala od tých, ktoré sú skoro stále o tom istom. Pani učiteľka Skaličanová prišla s nápadom poňať stánok a celú kolekciu dámskeho oblečenia v štýle Picasso. Bola to dobrá inšpirácia a každý z našej triedy prispel k tomu, aby konečný výsledok stál zato. Finančné prostriedky na zrealizovanie našich nápadov sme získali od Nadácie Pontis.

A tak sme sa 7. apríla 2016 ( vo štvrtok) vybrali do Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom. Celé to prebiehalo v príjemnom duchu, záujemcom sme predstavili našu firmu, ukázali sme naše výtvory v katalógu, prezentáciu a ponúkli im malé občerstvenie. Súťažilo sa v piatich kategóriách – najlepšia elektronická prezentácia, najlepší slogan, najlepší stánok, najlepšie logo a najlepší katalóg cvičnej firmy. My sme vyhrali špeciálnu cenu Slovenského pedagogického nakladateľstva – Mladé letá. Po jej udelení sme si mohli povedať, že všetka tá snaha stála zato a sme radi, že sme mali možnosť sa takejto akcie zúčastniť.

Sisa (4.TIS)