Získali sme hlavnú cenu

 

Ako ten čas letí !  Nedávno bol 24. ročník festivalu ZUČ a už máme za sebou 25. ročník festivalu záujmovo-umeleckej činnosti  sluchovo postihnutých detí a mládeže, ktorý sa uskutočnil  v dňoch   27. – 30. 4. 2017 v divadle Aréna  Bratislava. Festivalu sa zúčastnili aj žiaci našej SOŠI pre žiakov so sluchovým postihnutím v Kremnici.  Dva dni súťaženia a mesiace práce a prípravy stáli za to. Usporiadateľom festivalu bola Nadácia Vlada Kulíška Počuť srdcom  v spolupráci so ZŠI pre sluchovo postihnutých v Bratislave na Drotárskej ceste,  ktorá sa už niekoľko rokov spolupodieľa na organizovaní tejto akcie.

Naši žiaci súťažili v kategóriách pantomíma – veľké skupiny  a rôzne. V pantomíme pod názvom  Lavička v parku vystúpili žiaci Antónia Muchová, Nikola  Kulaviaková, Monika Horváthová, Miroslav Pažický a získali –  hlavnú cenu.  V rôznom pod názvom Babička nauč ma charleston vystúpili Antónia Muchová, Nikola Kulaviaková a získali pekné –  2. miesto.

Program súťažnej prehliadky zaujal všetkých prítomných najmä svojou pestrosťou žánrov, bezprostredným vystúpením súťažiacich a v neposlednej miere aj dobrým zvládnutím organizačného zabezpečenia podujatia.

Z festivalu sme všetci odchádzali s pocitom uspokojenia a s presvedčením, že práca, ktorú vykonávame so sluchovo postihnutými deťmi, je pre nás odmenou.

 

Mgr. Vilma Schwarzová

SOŠI pre SP žiakov Kremnica