Category: 2017

Fašiangy v škole

Dňa 9. 2. 2018 aj do našej školy prišiel  fašiangový sprievod.

Žiaci kuchárskeho odboru pripravili fašiangové šišky  pre spolužiakov a zamestnancov školy.

Fašiangy (mjasopust) je obdobie od Troch kráľov až do polnoci pred Popolcovou (Škaredou) stredou. Potom nasleduje 40-dňový pôst (zavedený až koncom 4. storočia kresťanskou cirkvou) až do Veľkého piatku. Je to prechodné obdobie medzi zimou a jarou.

Podľa dĺžky fašiangového obdobia sa rozlišovali krátke a dlhé fašiangy. Žartovne sa hovorilo, že keď je krátky fašiang, vydajú sa aj škaredé dievčatá. V slovenskom prostredí to bolo dané aj roľníckou kultúrou. Hoci sa gazdovia už pripravovali na jarné práce, ešte nebolo veľa roboty, takže okrem priadok a páračiek bol čas aj na svadby. Trvali dlhšie ako dnes a bola to slávnosť nielen rodiny, ale celej dediny.

BA

Sladká exkurzia

December so sebou prináša nielen predvianočný zhon, nákupné šialenstvo, ale aj čas sladkých pokušení a voňavých medovníkov.

Piatok ôsmeho decembra sa druháci a tretiaci učebného odboru kuchár a 3. PJ – obchodná prevádzka práca pri príprave jedál zúčastnili sladkej exkurzie v kremnickom medovnikárstve. Patrí Hauríkovcom, ktorí už niekoľko generácií uchovávajú recept na voňavé dobroty. V kremnickom archíve sa zachovala priemyselná legitimácia na výrobu medovníkov z roku 1922, kedy sa Rudolf Haurík stal členom medovnikárskeho cechu.

V medovnikárstve nás privítali zamestnankyne výrobne, ktoré nám priblížili výrobu týchto sladkých dobrôt. Žiaci si mohli prezrieť pece na pečenie, stroj na vaľkanie a miešanie cesta, ktorý je prispôsobeným originálom z minulosti. Dozvedeli sa aj, že cesto musí dvanásť hodín postáť a potom sa musí aspoň šesťkrát premiesiť. Hoci zamestnankyniam výrobne pomáhajú stroje, väčšina práce sa stále robí ručne. Vykrajovanie, plnenie, či ručné umelecké zdobenie. To všetko predchádza výslednému medovníkovému srdiečku, ktoré dávame z lásky.

Žiaci si uvedomili, že nielen Mikuláš, Vianoce, ale aj obdobie jarmokov, Valentín, Veľká noc, Deň matiek sú sezónou týchto voňavých cukroviniek.

Sladkou bodkou našej exkurzie bola ochutnávka medovníkov, ktorú si užili naše chuťové bunky i maškrtný jazýček. Dúfame, že sa podarí udržať tradíciu kremnických medovníkov ešte mnoho rokov, aby toto remeslo spríjemňovalo ľudské životy.

TA

DOD na SPŠO, SOŠ a gymnáziu…

 

7. december 2017

… bol plný návštev žiakov základných škôl, ich učiteľov, rodičov, bývalých absolventov. V sprievode našich učiteľov mali návštevníci možnosť nielen prezrieť si priestory školy vybavené najmodernejšou didaktickou technikou, ale aj vidieť prácu študentov odboru drevárska a  nábytkárska výroba  na predmete grafické systémy, študentov gymnázia na hodine informatiky, či úspechy cvičnej firmy študentov odboru technické a informatické služby.

Žiaci učebných odborov stolár a kuchár ukázali svoju šikovnosť na odbornom výcviku a pre odvážlivcov pripravili tvorivé dielne.

 

DOD na odbornom učilišti

7. 12. 2017

Žiaci odborného učilišťa sa ani tento rok nedali zahanbiť a žiakom špeciálnych základných škôl ukázali svoju prácu počas odborného výcviku a pripravili pre nich tvorivé dielne. Hoci odvážlivcov bolo pomenej, tí ktorí nabrali odvahu, ukázali, že z nich niečo môže byť :-).

 

 

Mikuláš aj u nás…

Svetový deň boja proti AIDS na našej škole

11. ročník celoslovenskej kampane Červené stužky vyvrcholil aj na našej škole rozdávaním vlastnoručne vyrobených stužiek 1. decembra v rámci Svetového dňa boja proti AIDS. Úlohy rozdávať stužky a informovať o kampani všetkých žiakov školy sa veľmi šikovne zhostila trieda 1.KCH.

OJ

Deň otvorených dverí

Body the Exhibition

V stredu 29. 11. 2017 sme sa zúčastnili výstavy BODY THE EXHIBITION v Bratislave. Prehliadka sa konala v priestoroch Incheba Expo. Výstava bola rozdelená do sektorov, v ktorých boli prezentované exponáty orgánov, orgánových sústav ľudského tela. Výstava bola veľmi zaujímavá, poučná, mali sme možnosť sa po prvýkrát pozrieť do útrob reálneho tela človek. Potom sme si spríjemnili deň na vianočných trhoch v historickom centre Bratislavy, kde sme načerpali predvianočnú atmosféru.

2. GYM

Prednáška na tému HIV/AIDS

28. november 2017

Žiaci 2.G, 1.NS, 4.TIS, 1.KCH a 3.KCH zaplnili triedu č.13, aby sa zúčastnili  prednášky spojenej s besedou na tému HIV/AIDS. Veľmi zaujímavo a pútavo ju pripravila pani Malatincová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo Žiaru nad Hronom.

Ako všetci vieme, AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska (má stúpajúcu tendenciu) a každého jedného z nás. Prednáškou sme si pripomenuli 1. december – Svetový deň boja proti AIDS. Pre žiakov je dôležité vedieť, ako sa proti tejto chorobe chrániť, keďže prognóza ochorenia nie je priaznivá a ľudia AIDS stále podceňujú. Žiaci mali o danú problematiku záujem a živo s pani Malatincovou debatovali.

Prednáška sa uskutočnila v rámci kampane Červené stužky, ktorej cieľom je solidarita, nádej a podpora poskytnutá chorým na túto chorobu.

TA

 

 

 

 

 

 

 

Denník Anny Frankovej v DJGT vo Zvolene

22. 11. 2017

Nie každé divadelné predstavenie je vhodné pre opakované pozretie (natíska sa mi vhodnejší, ale zastaraný výraz zhliadnutie), ak, samozrejme, hľadáme v návšteve divadla niečo iné ako dve hodiny čakania na „vstup do Európy“ alebo osviežujúce rozcítenie sa nad tým, aký je svet smutný, akí sú ľudia k sebe zlí, ako to môžu, alebo … ale len do spustenia opony. Príbeh Anny Frankovej dokáže upútať opakovane, dokonca až na druhý, možno tretí dotyk vyvolá takú nástojčivú potrebu porozumieť, že dokážeme otvoriť knihu, článok, potom ďalší a zistíme, že holokaust je hrozný, ale rovnako hrozná je naša nevedomosť o širších súvislostiach diela, doby, politiky a ochota,  s akou omieľame tých pár otrepaných fráz s pocitom uspokojenia. Som rád, keď mi žiak povie, že do Anninho denníka čo len nakukol, teším sa, keď sa opýta, ako to či to vlastne autorka hry myslela, prečo Anna denník prepisovala, prečo ju ktosi nazval „stratenou dcérou Kafku“, jasám, keď môžem hovoriť o tom, čo to boli za zákony, ktoré Anna spomína, prečo v Holandsku, čo tie tábory, invázia, a hlavne, ako to všetko začalo, prečo, čo všetky tie – izmy … , nie preto, že sa to má učiť, ale preto, že to škrie.

OD