Kategória Archív: 2017

feb 09

Fašiangy v škole

Dňa 9. 2. 2018 aj do našej školy prišiel  fašiangový sprievod. Žiaci kuchárskeho odboru pripravili fašiangové šišky  pre spolužiakov a zamestnancov školy. Fašiangy (mjasopust) je obdobie od Troch kráľov až do polnoci pred Popolcovou (Škaredou) stredou. Potom nasleduje 40-dňový pôst (zavedený až koncom 4. storočia kresťanskou cirkvou) až do Veľkého piatku. Je to prechodné obdobie medzi zimou a jarou. Podľa dĺžky fašiangového …

Continue reading »

dec 13

Sladká exkurzia

December so sebou prináša nielen predvianočný zhon, nákupné šialenstvo, ale aj čas sladkých pokušení a voňavých medovníkov. Piatok ôsmeho decembra sa druháci a tretiaci učebného odboru kuchár a 3. PJ – obchodná prevádzka práca pri príprave jedál zúčastnili sladkej exkurzie v kremnickom medovnikárstve. Patrí Hauríkovcom, ktorí už niekoľko generácií uchovávajú recept na voňavé dobroty. V kremnickom archíve sa zachovala priemyselná …

Continue reading »

dec 10

DOD na SPŠO, SOŠ a gymnáziu…

  7. december 2017 … bol plný návštev žiakov základných škôl, ich učiteľov, rodičov, bývalých absolventov. V sprievode našich učiteľov mali návštevníci možnosť nielen prezrieť si priestory školy vybavené najmodernejšou didaktickou technikou, ale aj vidieť prácu študentov odboru drevárska a  nábytkárska výroba  na predmete grafické systémy, študentov gymnázia na hodine informatiky, či úspechy cvičnej firmy študentov …

Continue reading »

dec 10

DOD na odbornom učilišti

7. 12. 2017 Žiaci odborného učilišťa sa ani tento rok nedali zahanbiť a žiakom špeciálnych základných škôl ukázali svoju prácu počas odborného výcviku a pripravili pre nich tvorivé dielne. Hoci odvážlivcov bolo pomenej, tí ktorí nabrali odvahu, ukázali, že z nich niečo môže byť :-).    

dec 06

Mikuláš aj u nás…

dec 04

Svetový deň boja proti AIDS na našej škole

11. ročník celoslovenskej kampane Červené stužky vyvrcholil aj na našej škole rozdávaním vlastnoručne vyrobených stužiek 1. decembra v rámci Svetového dňa boja proti AIDS. Úlohy rozdávať stužky a informovať o kampani všetkých žiakov školy sa veľmi šikovne zhostila trieda 1.KCH. OJ

dec 01

Deň otvorených dverí

dec 01

Body the Exhibition

V stredu 29. 11. 2017 sme sa zúčastnili výstavy BODY THE EXHIBITION v Bratislave. Prehliadka sa konala v priestoroch Incheba Expo. Výstava bola rozdelená do sektorov, v ktorých boli prezentované exponáty orgánov, orgánových sústav ľudského tela. Výstava bola veľmi zaujímavá, poučná, mali sme možnosť sa po prvýkrát pozrieť do útrob reálneho tela človek. Potom sme si spríjemnili deň …

Continue reading »

nov 29

Prednáška na tému HIV/AIDS

28. november 2017 Žiaci 2.G, 1.NS, 4.TIS, 1.KCH a 3.KCH zaplnili triedu č.13, aby sa zúčastnili  prednášky spojenej s besedou na tému HIV/AIDS. Veľmi zaujímavo a pútavo ju pripravila pani Malatincová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo Žiaru nad Hronom. Ako všetci vieme, AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska (má stúpajúcu tendenciu) a každého jedného z nás. …

Continue reading »

nov 24

Denník Anny Frankovej v DJGT vo Zvolene

22. 11. 2017 Nie každé divadelné predstavenie je vhodné pre opakované pozretie (natíska sa mi vhodnejší, ale zastaraný výraz zhliadnutie), ak, samozrejme, hľadáme v návšteve divadla niečo iné ako dve hodiny čakania na „vstup do Európy“ alebo osviežujúce rozcítenie sa nad tým, aký je svet smutný, akí sú ľudia k sebe zlí, ako to môžu, alebo … …

Continue reading »

Older posts «