17. ROČNÍK MEDZINÁRODNÉHO VEĽTRHU CVIČNÝCH FIRIEM – 25. 11. 2014

Už po tretíkrát sa žiaci odboru TIS zúčastnili medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Bratislave. Veľtrhu sa zúčastnilo 71 cvičných firiem s medzinárodnou účasťou.  Po slávnostnom otvorení veľtrhu nasledovali elektronické prezentácie a súťaže cvičných firiem.  Žiakov našej školy zaujala najmä cvičná firma, ktorá sa zaoberala  predajom pánskej značkovej módy.  Jednotlivé stánky pútali pozornosť svojou úpravou, vybavením, ponukou rôznych druhov výrobkov a služieb.