Stredoškolák

Dňa 25.11.2014 sa v MsKC v Žiari nad Hronom uskutočnil 18.ročník prezentačnej výstavy stredných škôl pod názvom STREDOŠKOLÁK, servis profesijných informácií pre voľbu povolania žiakov 8. a 9. ročníkov základných a špeciálnych základných škôl, na ktorom sa prezentovala aj naša škola. Výchovný poradca p. Tatár informoval návštevníkov o aktuálnych študijných a učebných odboroch na našej škole. Akcie sa zúčastnila aj Petra Petránová z 5.TIS.