Alkoholizmus, alkoholová závislosť

Dňa 7. apríla 2016 opäť zavítala na našu školu p. Búryová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo Žiaru nad Hronom. Pre žiakov prvých ročníkov – 1. KCH, 1. PJ, 1. MR mala pripravenú prednášku alkoholizmus, alkoholové závislosti, riziká alkoholu, vznik závislostí, fázy alkoholizmu, históriu alkoholu a alkoholizmu, rôzne štatistiky týkajúce sa alkoholizmu nielen vo svete ale aj na Slovensku, pitie alkoholu u mladistvých a jeho dôsledky na mladý organizmus. Prednáška sa stretla u žiakov s veľkým záujmom.