Celoslovenská súťaž OU

Dňa 19.10. 2022 sa konala Celoslovenská súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v odbore služby a domáce práce na Odbornom učilišti v Námestove.

Súťaže sa zúčastnilo dvojčlenné družstvo žiačok z 2. SDP – Barbora Kubíková a Lenka Maňúchová pod vedením svojej pani učiteľky J. Baranovej.

Cieľom súťaže bola prezentácia praktických zručností a odborných vedomostí žiakov odborných učilíšť, získavanie vzájomných kontaktov a skúseností a v neposlednom rade vzbudiť a udržať záujem žiakov o učebný odbor.

Súťažili štyri družstvá: z Popradu, z Vranova nad Topľou, z Námestova a z Kremnice.

Program súťaže:

  1. Teoretická časť – vedomostný test – naše družstvo získalo plný počet bodov /50b/.
  2. Praktická časť 1 – výroba domácich rezancov a špenátových mašličiek – naše družstvo získalo 20 bodov z 35 bodov.
  3. Praktická časť 2 – zhotovenie tašky na plece s aplikáciou – maximálny počet bodov 45 bodov, naše družstvo získalo fantastických 30 bodov.

V súťaži sme sa umiestnili na 4. mieste. Žiačky získali cenu poroty za usilovnosť a nezabudnuteľný zápal, ktorý preukázali v praktickej časti súťaže.

Ďakujeme za podporu všetkým, ktorí nám držali palce. Veľká vďaka patrí usporiadateľovi Odbornému učilišťu v Námestove za perfektnú prípravu súťaže a celodennú starostlivosť o súťažiacich aj o ich pedagogický dozor.

BA