Celoslovenská súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore služby a domáce práce

Dňa 10. 4. 2024 sa konala Celoslovenská súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v odbore služby a domáce práce na OUI v Poprade.

Už po tretíkrát sme sa súťaže zúčastnili aj my. Po školskom kole prípravy na súťaž bolo vybraté dvojčlenné družstvo žiačok 3. SDP – Katarína Lešková a Nikoleta Takácsová pod vedením pani učiteľky J. Baranovej.

Cieľom súťaže bola prezentácia praktických zručností a odborných vedomostí žiakov odborných učilíšť, získavanie vzájomných kontaktov a skúseností a v neposlednej rade vzbudiť a udržať záujem žiakov o učebný odbor.

Program súťaže:

  1. Teoretická časť súťaže: vedomostný test
  2. Praktická časť 1: zhotovenie lievancovej tortičky
  3. Praktická časť 2: zhotovenie prestierania

Ďakujeme za podporu všetkým, ktorí nám držali palce a vďaka patrí aj usporiadateľovi súťaže Odbornému učilišťu v Poprade, za perfektnú prípravu súťaže a celodennú starostlivosť o súťažiacich.

BA